Börsen är svag och svajig

Börsen är svag och svajig. Men att ha pengarna på banken är inte heller lockande för investerare som letar avkastning, eftersom räntan är låg eller obefintlig. Ett komplement och alternativ i det här läget är därför investeringar i företagslån, menar Nils Revvik som är medgrundare av Svensk Kreditförmedling.
– Bristen på kapital gör att man får bra betalt för att låna ut pengar via vår tjänst. Samtidigt är samvariationen med börsen begränsad.

Stigande inflation, höjda räntor och rusande energipriser. Efter flera goda börsår har 2022 inneburit en kalldusch för många värdepappersinvesterare. Samtidigt ger pengar på banken mycket låg eller ingen ränta.

I det här klimatet kan investeringar i företagslån vara ett bra komplement till ett brett sparande, menar Nils Revvik, som är chef för fastighetskrediter på och medgrundare av Svensk Kreditförmedling, ett crowdfundingföretag som samlar grupper av investerare för att kanalisera pengar till bland annat fastighetsprojekt.

– Våra räntor ligger på 10-15 procent beroende på löptid och säkerhetssituation. Bankernas åtstramningar i utlåning till företag efter finanskrisen 2008 gör att det finns många välskötta små och medelstora bolag som inte får lån hos banken. Bristen på kapital gör att man får bra betalt för att låna ut pengar via vår tjänst. Samtidigt är samvariationen med börsen begränsad. Vi ser oss därför som ett vettigt komplement och alternativ till börsen.

Han konstaterar att det finns ett fortsatt stort behov av nya bostäder trots att vi befinner oss i början på en lågkonjunktur.

– Vi fokuserar på yteffektiva projekt till priser som vanligt folk har råd med. Gärna samhällsfastigheter och bostäder eller hyresfastigheter.

Till dags dato har Svensk Kreditförmedling levererat över 80 lån till en summa på drygt 700 miljoner kronor. Över hälften av lånen är återbetalade och hittills har inga lån lett till kreditförluster. Bolagets modell är att befinna sig mitt emellan lånekollektivet och låntagaren och att sköta all administration och förhandling.

– När man lånar ut pengar vill man ha någon som sitter nära affären och har en nära dialog med låntagarna. Det som skiljer oss från annan crowdfunding är att alla våra kunder har en personlig kontakt med oss. Vi är en liten firma och vet vilka alla kunder är och kan erbjuda ett personligt bemötande. På de flesta andra plattformar får man en automatisk spridning. Fördelen med vår modell är att man vet precis vad man lånar ut till. Nackdelen är att du inte får samma riskspridning.

Jag vill understryka att det vi erbjuder är ett komplement till ett bredare sparande och att målgruppen är medvetna investerare.

– För att riskminimera ska man investera i tillgångar som inte samvarierar. Vår produkt passar bra för att den avviker så mycket från aktiemarknaden och de internationella svängningarna. Börsen rör sig beroende på vad som händer i omvärlden. Vi erbjuder en svensk produkt som påverkas av vad som händer i Sverige.

Hur kontrollerar ni projekten som söker finansiering?

– Vi gör due diligence på låntagarna, med sedvanliga kreditprövningar och kreditupplysningar på styrelsen och ägarna. Vidare räknar vi på återbetalningsförmågan, tar hänsyn till huruvida huvudmännen har genomfört liknande projekt tidigare och kontrollerar och granskar värderingarna. Sedan har vi en kvartalsvis rapportering från låntagarna som berättar hur projektet förlöper. Våra kunder får tidigt veta om eventuella förseningar eller överklagade bygglov och liknande.

Samtidigt är Nils Revvik tydlig med att det – precis som i andra typer av investeringar – finns risker man behöver ta hänsyn till.

– Vi har lyckats bra än så länge, men kreditproblem dyker upp i samband med lågkonjunkturer. Det måste man vara beredd på. Man ska inte sticka under stol med att marknaden är tuff nu och att den kommer att fortsätta att vara tuff under 2023 och en bit in i 2024. Men vi har möjligheten att anpassa våra lånevillkor för nya lån efter hur marknaden ser ut, säger han och fortsätter:

– Kreditmarknaden är komplex och jag skulle inte rekommendera någon att på egen hand låna ut pengar till företag. Det kräver stora resurser och mycket kunskap. Det hoppas vi att vi kan dela med oss av. Vi är inte felfria, och vi kommer att åka på nitar. Men vi är bättre rustade än det flesta.