Fulltecknad

Låntagaren är en erfaren fastighetsutvecklare som söker finansiering om 10 000 000 SEK för att förvärva och projektera två fastigheter belägna i stadsdelen Öster i Växjö. Öster är en av Växjös äldsta stadsdelar och ligger på en höjd vilket gör att en fin utsikt breder ut sig mot Växjö Centrum. Öster är beläget vid två sjöar, Växjösjön och Trummen. Öster är även känt för sina många parker eftersom det tidigare var ett eget samhälle.

Den verkliga huvudmannen äger redan 50 % av fastigheterna och skall använda lånet för att köpa ut sin affärskompanjons andel. Bolaget ämnar uppföra hyresrätter på de två fastigheterna fördelade på 1:or, 2:or och 3:or om cirka 30--70 kvadratmeter och den totala boytan förväntas bli 5 735 kvadratmeter. Fastigheterna är detaljplanerade för bostäder och detaljplanen antogs för flera år sedan.

Lånet har en löptid på 12 månader med en möjlig förtida inlösen efter 6 månader samt en möjlig förlängning med 6 månader. Lånet löper med en ränta på 11 % per år och belåningsgraden är cirka 75 %. Som säkerhet för lånet kommer pant genom inteckning i fastigheterna att tas ut. Vidare kommer ägarens moderbolag gå i borgen så som för egen skuld och aktiepant kommer att tas ut i projektbolaget.

Fastigheterna är idag värderade till 29 000 000 SEK av den auktoriserade fastighetsvärderingsfirman Forum Fastighetsekonomi AB. Låntagaren har även erhållit ett bud om försäljning av fastigheterna för 28 000 000 SEK, men då prisutvecklingen har varit god i området de senaste åren avser Låntagaren att själv genomföra arbetet med att ta fram bygglovshandlingar för projektet. Låntagarens syfte är att förädla fastigheterna och sedan sälja dem. Projektets totala värde estimeras till 234 000 000 SEK.

Den långsiktiga refinansieringen kommer att ske via upptagande av traditionell bankbelåning eller försäljning av byggrätterna när bygglovet är godkänt.

Vill du veta mer?

Ta del av investeringserbjudandet

Fyll i din e-post adress nedan så skickar vi ett investeringserbjudande till dig.

Bli kund

Du som långivare bestämmer också helt själv vilka krediter du väljer att gå in i vilket gör att du fritt kan välja till vilka bolag du lånar ut pengar!

Kontaktuppgifter

Fyll I din e-post adress och telefonnummer ovan så kontaktar vi dig om ett aktuellt erbjudande.

Ta del av erbjudandet

När du har fått erbjudandet skickat till din e-post så granskar du presentationen och väntar på att en kontaktperson hör av sig.

Teckna låneavtal

När du har tagit beslut om att investera så kommer din kontaktperson att skicka ett låneavtal för signering via mobilt bank id.

Inbetalning

När låneavtalet är signerat och du har fått tilldelning i det aktuella erbjudandet så skickas en inbetalningsinstruktion till din e-post