Fulltecknad

Låntagaren äger en fastighet i populära området Tänndalen, som är en del av Funäsfjällen, om en total areal om cirka 8 000 kvadratmeter. Bolaget söker en finansiering om 6 500 000 SEK för att delvis refinansiera tidigare skuld i svensk storbank och för att frigöra kapital för övriga bolagsändamål.

På fastigheten finns idag ett anrikt hotell som skall konverteras till 58 moderna och exklusiva lägenheter i bostadsrättsform. Storlekarna på lägenheterna kommer att variera från 2:or på 36 kvadratmeter till 5:or på drygt 110 kvadratmeter.

Hotellet värderas till 25 000 000 SEK och bara marken som sådan har ett estimerat värde om cirka 12 000 000 SEK. Projektet estimeras ha ett värde om totalt cirka 175 000 000 SEK vid färdigställande av bostadsrättslägenheterna. I estimatet har man räknat på ett föreningslån om 7 000 SEK per kvadratmeter.

Marken är detaljplanerad och bygglov är inskickat innan sommaren 2021 och har bemötts positivt av kommunen. Bygglovet estimeras att godkännas under det fjärde kvartalet 2021.

Projektet i sin helhet kommer att uppföras tillsammans med premiumhustillverkaren Willa Nordic som har ensamrätt för att uppföra de nya lägenheterna och kommer att ansvara för totalentreprenaden. Avtal med Willa Nordic är redan på plats. Låntagaren har även kontrakterat mäklarfirman Ambassadör för försäljningen samt marknadsföringen av de kommande lägenheterna.

Lånet löper på 12 månader med en möjlig förtida inlösen efter sex månader samt en option att förlänga lånet med sex månader. Lånet belöper med en årsränta om 15 % med räntebetalning på slutdagen för lånet.

Refinansiering av lånet kommer att genomföras via antingen försäljning av lägenheterna alternativt genom refinansiering av bank eller joint- venture finansieringspartners i ett senare projektskede.

Vill du veta mer?

Ta del av investeringserbjudandet

Fyll i din e-post adress nedan så skickar vi ett investeringserbjudande till dig.

Bli kund

Du som långivare bestämmer också helt själv vilka krediter du väljer att gå in i vilket gör att du fritt kan välja till vilka bolag du lånar ut pengar!

Kontaktuppgifter

Fyll I din e-post adress och telefonnummer ovan så kontaktar vi dig om ett aktuellt erbjudande.

Ta del av erbjudandet

När du har fått erbjudandet skickat till din e-post så granskar du presentationen och väntar på att en kontaktperson hör av sig.

Teckna låneavtal

När du har tagit beslut om att investera så kommer din kontaktperson att skicka ett låneavtal för signering via mobilt bank id.

Inbetalning

När låneavtalet är signerat och du har fått tilldelning i det aktuella erbjudandet så skickas en inbetalningsinstruktion till din e-post