Fulltecknad

Låntagaren består av ett mycket erfaret fastighetsutvecklingsteam som nu ämnar uppföra 26 lägenheter och parhus i bostadsrättsföreningsform i Sjölanda, Trollhättan. Dessa är fördelade på 18 radhus och 8 lägenheter. Låntagaren söker nu en finansiering om 8 100 000 SEK för att vidareutveckla fastigheterna fram till dess att bygglovet har godkänts av kommunen. Bygglovet skickades in innan sommaren 2021 och beslut inväntas under hösten.

Lånet kommer att ha en löptid om 18 månader med en möjlighet till förtida inlösen efter 6 månader samt med en möjlighet till förlängning om 12 månader. Räntan på lånet är 11 % per år och som säkerhet för lånet kommer pant genom inteckning i fastigheterna att tas ut.

Initialt kommer Långivarna att ha bottenpanten i fastigheterna men när bolaget eller bostadsrättsföreningen erhåller byggnadskreditiv av en svensk bank eller kreditmarknadsbolag så kommer inteckningen successivt att flyttas uppåt i pantbrevsstrukturen.

Utöver detta kommer ägarna initialt att gå i borgen, så som för egen skuld, om 1 000 000 SEK. Borgensåtagandet kommer att minskas med 500 000 SEK vid godkänt bygglov och sedan minskas med ytterligare 500 000 SEK vid godkänt byggnadskreditiv enligt ovan.

Försäljningen av lägenheterna är redan påbörjad tillsammans med Fastighetsbyrån och cirka 30 % av enheterna är redan reserverade/bokade.

Återbetalning kommer att ske via refinansiering alternativt via intäkter från försäljning av enheterna i bostadsrättsföreningen eller andra projekt som koncernen är involverad i.

Vill du veta mer?

Ta del av investeringserbjudandet

Fyll i din e-post adress nedan så skickar vi ett investeringserbjudande till dig.

Bli kund

Du som långivare bestämmer också helt själv vilka krediter du väljer att gå in i vilket gör att du fritt kan välja till vilka bolag du lånar ut pengar!

Kontaktuppgifter

Fyll I din e-post adress och telefonnummer ovan så kontaktar vi dig om ett aktuellt erbjudande.

Ta del av erbjudandet

När du har fått erbjudandet skickat till din e-post så granskar du presentationen och väntar på att en kontaktperson hör av sig.

Teckna låneavtal

När du har tagit beslut om att investera så kommer din kontaktperson att skicka ett låneavtal för signering via mobilt bank id.

Inbetalning

När låneavtalet är signerat och du har fått tilldelning i det aktuella erbjudandet så skickas en inbetalningsinstruktion till din e-post