Fulltecknad

Låntagaren, har förvärvat en fastighet på Värmdö för 7 500 000 SEK och har erlagt handpenning om 750 000 SEK.  Bolaget avser att stycka av fastigheten som är på 7071 kvadratmeter och sälja den ena tomten samt renovera och sälja det befintliga huset på den andra tomten.

Tomten som skall styckas av är redan såld för 3 600 000 SEK och handpenning har erlagts om 180 000 SEK. Köparen kommer att tillträda så snart styckningen är klar hos Lantmäteriet. Enligt en mäklarvärdering estimeras värdet av det befintliga huset till 7 000 000 SEK efter renoveringen. Belåningsgraden blir således estimerad till cirka 61 %.

Bolaget avser söka finansiering om 6 500 000 SEK för att tillträda fastigheten.

Lånet kommer att löpa på sex månader med en möjlighet till förtida inlösen efter tre månader samt med en option om att förlänga lånet med ytterligare tre månader.

Lånet har en ränta på 12 % per år och säkerställs med pant genom inteckning i fastigheten och efter avstyckningen kommer de bägge nya fastigheterna att vara samintecknade.

Vid försäljning av fastigheterna kommer lånet att amorteras inklusive upplupen ränta.

Vill du veta mer?

Ta del av investeringserbjudandet

Fyll i din e-post adress nedan så skickar vi ett investeringserbjudande till dig.

Bli kund

Du som långivare bestämmer också helt själv vilka krediter du väljer att gå in i vilket gör att du fritt kan välja till vilka bolag du lånar ut pengar!

Kontaktuppgifter

Fyll I din e-post adress och telefonnummer ovan så kontaktar vi dig om ett aktuellt erbjudande.

Ta del av erbjudandet

När du har fått erbjudandet skickat till din e-post så granskar du presentationen och väntar på att en kontaktperson hör av sig.

Teckna låneavtal

När du har tagit beslut om att investera så kommer din kontaktperson att skicka ett låneavtal för signering via mobilt bank id.

Inbetalning

När låneavtalet är signerat och du har fått tilldelning i det aktuella erbjudandet så skickas en inbetalningsinstruktion till din e-post