Fulltecknad

Låntagaren är en erfaren fastighetsutvecklare som söker finansiering om upp till maximalt 30 000 000 SEK för att förvärva och projektera den blivande garagefastigheten under The Brick vid Telefonplan i Stockholm. Den verkliga huvudmannen äger redan 50 % av aktierna och skall använda delar av lånet för att köpa ut sin affärskompanjons andel. 

Bolaget är civilrättslig ägare av fastig­heten som är under bildande, om cirka 4 000 kvm. Bolaget kommer att ombilda denna fastighet till ett parkeringsgarage för både boende och pendlare och söker nu finansiering till bland annat rivning av befintliga lokaler samt uppförande och förberedande arbete för omvandlingen till parkeringsgarage.

Fastigheten är belägen i ett mycket attraktivt område vid Telefonplan med närhet till Stockholm City. Området är under kraftig utveckling i dagsläget och det finns en stor efterfrågan på parkeringsplatser och förvaring.

Området är även attraktivt utifrån ett pendlingsperspektiv då många pendlare re­dan idag väljer att parkera i området för att sedan resa vidare den sista biten in till Stockholm med lokaltrafik. Stockholms Stad har även nyligen börjat att ta betalt för gatuparkering i området vilket ytterligare ökar efterfrågan på garageplatser.

Projektvärderingen vid färdigställande ligger, lågt räknat, på cirka 51 000 000 SEK vilket ger en belåningsgrad om cirka 59 %.

Värderingen är utförd av det auktoriserade fastighetsvärderings-företaget Forum Fastighetsekonomi AB.

Låntagaren har per idag investerat cirka 12 000 000 SEK i projektet bestående av köpeskilling, in- och utfartsproduktion samt projekterings-kostnader. Som säkerhet för lånet kommer pant genom inteckning i fastigheten att tas ut så snart 3D--delningen är färdigställd hos Lantmäteriet. Låntagaren estimerar att detta ska vara klart innan årsskiftet. Lantmäterihandlingar avseende pantförskrivningen kommer att inhämtas i samband med att lånet utbetalas. Utöver detta går Låntagarens ägarbolag i borgen, så som för egen skuld, för lånet och samtliga aktier i Låntagaren pantsätts.

En investering i ett parkeringsgarage kan liknas vid en investering i produktion av hyresrätter. Investeringar i denna typ av projekt har låg korrelation med exempelvis investeringar i fastighetsutveckling generellt och i synnerhet med bo­stadsrättprojekt. Stabila kassaflöden och låga drifts- och underhållskostnader gör detta till ett attraktivt investeringsobjekt.

Återbetalning av lånet kommer att ske via försäljning av fastigheten och Låntagaren har redan bud på fastigheten som vida överskrider lånebeloppet.

Vill du veta mer?

Ta del av investeringserbjudandet

Fyll i din e-post adress nedan så skickar vi ett investeringserbjudande till dig.

Bli kund

Du som långivare bestämmer också helt själv vilka krediter du väljer att gå in i vilket gör att du fritt kan välja till vilka bolag du lånar ut pengar!

Kontaktuppgifter

Fyll I din e-post adress och telefonnummer ovan så kontaktar vi dig om ett aktuellt erbjudande.

Ta del av erbjudandet

När du har fått erbjudandet skickat till din e-post så granskar du presentationen och väntar på att en kontaktperson hör av sig.

Teckna låneavtal

När du har tagit beslut om att investera så kommer din kontaktperson att skicka ett låneavtal för signering via mobilt bank id.

Inbetalning

När låneavtalet är signerat och du har fått tilldelning i det aktuella erbjudandet så skickas en inbetalningsinstruktion till din e-post