Fulltecknad

Låntagaren är en erfaren fastighetsutvecklare som söker finansiering om upp till maximalt 30 000 000 SEK för att refinansiera lån inom koncernen samt för att projektera Sätra Centrum söder om Stockholm. Den verkliga huvudmannen har tillsammans med Stockholms Stad utvecklat hela den nya detaljplanen för området och denna torde vinna laga kraft som senast under andra kvartalet 2022.

Byggrättsvärderingen vid antagen detaljplan ligger, mycket lågt räknat, på cirka 350 000 0000 SEK enligt Låntagarens eget estimat. Den välrenommerade internationella mäklarfirman Angermann som har i uppdrag att sälja projektet har värderat projektet till över 460 000 000 SEK. Vid färdigställande av samtliga byggnader bedöms projektet ha ett värde om cirka en miljard SEK.

Belåningsgraden är 51,4 % givet ovan värderingsestimat och den seniora finansieringen om 150 000 000 SEK. Låntagaren har per idag lagt ner cirka 175 000 000 SEK i projektet bestående av köpeskilling och projekteringskostnader.

Som säkerhet för lånet kommer pant genom inteckning i fastigheten att tas ut. Utöver detta går Låntagarens ägarbolag, i borgen så som för egen skuld, för lånet. Lånet löper med en ränta om 14 % per år och löptiden är på 9 månader (+/- 6 månader). Återbetalning av lånet kommer att ske via försäljning av byggrätterna och fastigheterna och Låntagaren har redan bud på fastigheten/fastigheterna som vida överskrider lånebeloppet.

Vill du veta mer?

Ta del av investeringserbjudandet

Fyll i din e-post adress nedan så skickar vi ett investeringserbjudande till dig.

Bli kund

Du som långivare bestämmer också helt själv vilka krediter du väljer att gå in i vilket gör att du fritt kan välja till vilka bolag du lånar ut pengar!

Kontaktuppgifter

Fyll I din e-post adress och telefonnummer ovan så kontaktar vi dig om ett aktuellt erbjudande.

Ta del av erbjudandet

När du har fått erbjudandet skickat till din e-post så granskar du presentationen och väntar på att en kontaktperson hör av sig.

Teckna låneavtal

När du har tagit beslut om att investera så kommer din kontaktperson att skicka ett låneavtal för signering via mobilt bank id.

Inbetalning

När låneavtalet är signerat och du har fått tilldelning i det aktuella erbjudandet så skickas en inbetalningsinstruktion till din e-post