Fulltecknad

Låntagaren har förvärvat en industrifastighet om närmare 250 hektar och önskar låna 5 000 000 SEK.

Låntagaren avser att använda det tilltänka lånet till att finansiera de kvarvarande 2 000 000 SEK på köpeskillingen av de totalt 13 550 000 SEK, där köparen redan har erlagt 11 550 000 SEK till säljaren.

Fastigheten är strategiskt belägen mellan Härnösand, Kramfors, Sundsvall och Örnsköldsvik. Fastigheten är en gammal pappersmassefabrik som idag tillhandahåller lager och fabrikslokaler samt bedriver hamnverksamhet med dess två djuphamnar.

Visionen för fastigheten är att ta tillvara dess strategiska läge, resurser och faciliteter för att utveckla fastigheten inom transport och logistik.

Lånet kommer att belöpa med en ränta om 13 % per år och ha en löptid om 9 månader (+/- 3 månader). Som säkerhet för lånet kommer pant genom inteckning i fastigheten Härnösand Utansjö 3:48 med inomläge 0 – 12 500 000 SEK att tas ut i form av fysiska pantbrev och samtidigt går bolagets ägare i borgen, så som för egen skuld, för 500 000 SEK. Fastigheten är per idag taxerad till ett värde om 29 944 000 SEK.

Lånet avser att refinansieras med sedvanlig bankfinansiering när transaktionen väl är genomförd.

Fastigheten är en stor industrifastighet på totalt cirka 247 ha med över 30 000 kvadratmeter lokalytor, två ISPS--klassade (International Ship and Port facilitySecurity code) djuphamnar (Utansjö Hamn) och tillgång till ett distriktsnät med mycket stor el-kapacitet (tidigare låg kapaciteten på 72 megawatt med möjlighet att utöka). Fastigheten är idag helt obelånad, har ett taxeringsvärde på cirka 30 000 000 SEK och har totalt 300 000 000 SEK i uttagna pantbrev.

För perioden före oktober 2020 har hyresnivån varit modest, men förhandlingar pågår med ett flertal aktörer, som samtliga vill komma in under 2022. Därutöver kommer hamnen att rustas upp för att kunna ta emot reguljära anlöp. Det spår som har valts är att återinvestera hyresintäkter i området i syfte att utöka och förbättra uppställningsytorna för logistikverksamhet.

Vill du veta mer?

Ta del av investeringserbjudandet

Fyll i din e-post adress nedan så skickar vi ett investeringserbjudande till dig.

Bli kund

Du som långivare bestämmer också helt själv vilka krediter du väljer att gå in i vilket gör att du fritt kan välja till vilka bolag du lånar ut pengar!

Kontaktuppgifter

Fyll I din e-post adress och telefonnummer ovan så kontaktar vi dig om ett aktuellt erbjudande.

Ta del av erbjudandet

När du har fått erbjudandet skickat till din e-post så granskar du presentationen och väntar på att en kontaktperson hör av sig.

Teckna låneavtal

När du har tagit beslut om att investera så kommer din kontaktperson att skicka ett låneavtal för signering via mobilt bank id.

Inbetalning

När låneavtalet är signerat och du har fått tilldelning i det aktuella erbjudandet så skickas en inbetalningsinstruktion till din e-post