Fulltecknad

Låntagaren är inne i en kraftig expansionsfas och ämnar ta upp ett lån i ett av sina dotterbolag om maximalt 30 000 000 SEK fördelat på två trancher om vardera 15 000 000 SEK. Syftet med lånet är att främja sin långsiktiga tillväxt via förvärv av ytterligare hyresfastigheter i bolagssfären.

Koncernen har hyresfastigheter och en del utvecklingsprojekt till ett värde om cirka 790 000 000 SEK bestående av primärt bostäder och samhällsfastigheter så som LSS-boende, äldreboende, demensboende, och skolor samt en viss del kommersiella fastigheter. Total belåning för hela beståndet är cirka 320 000 000 SEK vilket motsvarar en belåningsgrad om cirka 40 % på koncernnivå. Koncernen har stabila kassaflöden och fastighetsinnehaven genererar ett driftnetto om cirka 35 000 000 SEK per år.

Bolaget ämnar säkerställa lånet med pant genom inteckning i bostadshyresfastigheter med en maximal belåningsgrad om 75 % givet värderingar från välrenommerade fastighetsvärderingsinstitut så som exempelvis Newsec eller likvärdig.

Lånet löper på 24 månader med en möjlighet till förtida inlösen efter 12 månader samt med en option på förlängning om ytterligare totalt 12 månader.

Lånet löper med en årsränta om 11 % och räntan erläggs vid återbetalning.

Återbetalning ämnas genomföras via refinansiering i svensk storbank eller via löpande kassaflöden i koncernen.  

Vill du veta mer?

Ta del av investeringserbjudandet

Fyll i din e-post adress nedan så skickar vi ett investeringserbjudande till dig.

Bli kund

Du som långivare bestämmer också helt själv vilka krediter du väljer att gå in i vilket gör att du fritt kan välja till vilka bolag du lånar ut pengar!

Kontaktuppgifter

Fyll I din e-post adress och telefonnummer ovan så kontaktar vi dig om ett aktuellt erbjudande.

Ta del av erbjudandet

När du har fått erbjudandet skickat till din e-post så granskar du presentationen och väntar på att en kontaktperson hör av sig.

Teckna låneavtal

När du har tagit beslut om att investera så kommer din kontaktperson att skicka ett låneavtal för signering via mobilt bank id.

Inbetalning

När låneavtalet är signerat och du har fått tilldelning i det aktuella erbjudandet så skickas en inbetalningsinstruktion till din e-post