Fulltecknad

Låntagaren avser att förvärva två hyresfastigheter i Filipstad med totalt 10 lägenheter vilka alla är uthyrda. Bolaget söker en finansiering om totalt 4 200 000 SEK för att tillträda fastigheterna. Resterande finansiering för förvärvet kommer att bestå av efterställda reverser från säljarna samt via tillskott av eget kapital från huvudägaren.

Bolagets mål i närtid är att bygga en stabil portfölj med ett starkt kassaflöde i snabbväxande tillväxtorter. Kassaflöde är A och O, men bolaget kommer parallellt att arbeta med liknande projekt som Karlskoga med en stor uppsida.  Nyckeln är att få tillgång till ''off market'' fastigheter via kontaktnät och relationer till fastighetsägare. Målet med bostadsportföljen är att bygga upp ett bestånd om cirka 150 lägenheter inom 6–12 månader och skapa en total portfölj värderad till cirka 200 000 000 - 300 000 000 SEK.  Bolaget är långsiktig ägare och har inte för avsikt att sälja några av sina förvärv inom närtid. 

Lånet kommer att belöpa med en årlig ränta om 11 % per år och ha en löptid om 9 månader med en möjlig förtida återbetalning efter 3 månader och en möjlighet att förlänga lånet med ytterligare 3 månader vid behov.

Som säkerhet för lånet kommer pant genom inteckning i fastigheterna med inomläge 0 - 2 100 000 SEK i vardera fastigheten att tas ut i form av pantbrev.

Utöver detta går bolagets huvudägare i borgen, så som för egen skuld, för hela lånet. Fastigheterna förvärvas för totalt 5 200 000 SEK vilket ger en belåningsgrad om cirka 81 % på fullt uthyrda hyresfastigheter.

Lånet avser att refinansieras med traditionell bankfinansiering när transaktionerna väl är genomförda.

Vill du veta mer?

Ta del av investeringserbjudandet

Fyll i din e-post adress nedan så skickar vi ett investeringserbjudande till dig.

Bli kund

Du som långivare bestämmer också helt själv vilka krediter du väljer att gå in i vilket gör att du fritt kan välja till vilka bolag du lånar ut pengar!

Kontaktuppgifter

Fyll I din e-post adress och telefonnummer ovan så kontaktar vi dig om ett aktuellt erbjudande.

Ta del av erbjudandet

När du har fått erbjudandet skickat till din e-post så granskar du presentationen och väntar på att en kontaktperson hör av sig.

Teckna låneavtal

När du har tagit beslut om att investera så kommer din kontaktperson att skicka ett låneavtal för signering via mobilt bank id.

Inbetalning

När låneavtalet är signerat och du har fått tilldelning i det aktuella erbjudandet så skickas en inbetalningsinstruktion till din e-post