Fulltecknad

Låntagaren är ett nybildat fastighetsförvaltningsbolag som har som specialitet att förvärva högavkastande hyresfastigheter med primär inriktning på bostäder och samhällsfastigheter. Bolaget äger idag 15 fastigheter i mellersta Sverige. Hyresfastigheterna som Låntagaren äger har låga vakansgrader och Bolaget arbetar bara med förvaltning av befintliga fastigheter och är således inget projektbolag som utvecklar egna projekt.

I samband med att låntagaren är inne i en expansiv fas gällande förvärv av nya hyresfastigheter, önskas en finansiering om maximalt SEK 20 000 000 för att täcka det likviditetsbehov som uppstår i samband med köp av nya fastigheter. För att kunna upprätthålla en smidig och snabb process gällande dessa transaktioner önskar bolaget att utöver ägarens egna kapital, att ha rörelsekapital att nyttja i samband med förvärv fram till det att bolaget kan refinansiera fastighetsbolagen och dess bestånd via sin husbank.

Låntagaren äger hyresfastigheter till ett värde om cirka SEK 263 500 000 bestående av primärt bostäder och vårdboenden samt en viss del kommersiella fastigheter. Total belåning för moderbolaget är SEK 125 386 759 vilket motsvarar en belåningsgrad om cirka 50 %. Hyresintäkterna uppgår till SEK 23 700 000 per år.
 
Låntagaren ämnar söka finansiering om totalt SEK 20 000 000 i olika trancher och den första räntebärande tranchen är 1 juli 2020. Säkerhet kommer att tas ut i form av pant genom i inteckning i fastigheter, som Låntagaren redan äger, med en låg belånings- och vakansgrad. Vidare kommer även aktiepant tas ut över samtliga aktier i moderbolaget.

Vill du veta mer?

Ta del av investeringserbjudandet

Fyll i din e-post adress nedan så skickar vi ett investeringserbjudande till dig.

Bli kund

Du som långivare bestämmer också helt själv vilka krediter du väljer att gå in i vilket gör att du fritt kan välja till vilka bolag du lånar ut pengar!

Kontaktuppgifter

Fyll I din e-post adress och telefonnummer ovan så kontaktar vi dig om ett aktuellt erbjudande.

Ta del av erbjudandet

När du har fått erbjudandet skickat till din e-post så granskar du presentationen och väntar på att en kontaktperson hör av sig.

Teckna låneavtal

När du har tagit beslut om att investera så kommer din kontaktperson att skicka ett låneavtal för signering via mobilt bank id.

Inbetalning

När låneavtalet är signerat och du har fått tilldelning i det aktuella erbjudandet så skickas en inbetalningsinstruktion till din e-post