Fulltecknad

Låntagaren söker finansiering om totalt 9 000 000 SEK för att delvis refinansiera befintliga lån samt byggnadskreditiv för att färdigställa byggnation av tre villor på Adelsö i Ekerö kommun. Lånet kommer att vara uppdelat i två trancher där den första tranchen består av 6 000 000 SEK och den andra tranchen kommer att bestå av ett byggnadskreditiv om totalt 3 000 000 SEK för att kunna färdigställa villa nummer två samt villa nummer tre.

Initialt kommer tomterna att intecknas med 1 500 000 SEK vardera, totalt SEK 4 500 000, för att refinansiera befintlig skuld. Ytterligare 1 500 000 SEK i tranch ett kommer att utbetalas i två rater om 750 000 SEK vardera i form av byggnadskreditiv för att finansiera byggnationen av det första huset. Fastighetsutvecklaren har redan införskaffat material till byggnationen om cirka 1 300 000 SEK och markarbetet på samtliga tomter har redan påbörjats.

Under tranch 2 kommer sedan ytterligare totalt 3 000 000 SEK att upptas för att finansiera byggnationen av villorna på tomt två och tomt tre. När samtliga fastigheter är färdigställda är således det utestående lånet 9 000 000 SEK jämte upplupen ränta och försäljningspriset estimeras till cirka 5 500 000 SEK per fastighet vilket då genererar en total försäljningslikvid om 16 500 000 SEK.

Den första villan är såld för det begärda priset 5 475 000 SEK med tillträde i september.

Lånet löper med en ränta om 11 % per år och löptiden kommer att vara 9 månader (+ 3 månader / - 6 månader).

Säkerheten för lånet kommer att bestå av inteckning motsvarande lånebeloppet med bästa rätt i tre stycken tomter och kommer succesivt att utökas med nya pantbrev när tranch två blir aktuell. De obebyggda tomternas värderingsestimat ligger på 2 100 00 SEK per styck enligt utlåtande från Svensk Fastighetsförmedling. Vidare går ägaren i personlig borgen för lånet så som för egen skuld.

Tomterna är belägna i närheten av färjan vilket gör tomterna attraktiva då det blir lättare att på ett smidigt sätt ta sig över till Ekerö för eventuell fortsatt resa mot Stockholm.

Belåningsgraden givet rådande marknadspriser kommer initialt att vara cirka 71 % givet värdeutlåtande av Svensk Fastighetsförmedling som värderar tomterna till 2 100 000 SEK per styck. Vid färdigställande kommer det utestående lånet per tomt att vara 3 000 000 SEK. Givet en värdering om 5 500 000 SEK per villa vid färdigställande så ger det en belåningsgrad om cirka 55 %.

Lånet kommer att återbetalas genom försäljning av de tre fastigheterna vid färdigställande.

Vill du veta mer?

Ta del av investeringserbjudandet

Fyll i din e-post adress nedan så skickar vi ett investeringserbjudande till dig.

Bli kund

Du som långivare bestämmer också helt själv vilka krediter du väljer att gå in i vilket gör att du fritt kan välja till vilka bolag du lånar ut pengar!

Kontaktuppgifter

Fyll I din e-post adress och telefonnummer ovan så kontaktar vi dig om ett aktuellt erbjudande.

Ta del av erbjudandet

När du har fått erbjudandet skickat till din e-post så granskar du presentationen och väntar på att en kontaktperson hör av sig.

Teckna låneavtal

När du har tagit beslut om att investera så kommer din kontaktperson att skicka ett låneavtal för signering via mobilt bank id.

Inbetalning

När låneavtalet är signerat och du har fått tilldelning i det aktuella erbjudandet så skickas en inbetalningsinstruktion till din e-post