Fulltecknad

Låntagaren är en mycket erfaren fastighetsutvecklare som söker finansiering om upp till maximalt 17 000 000 SEK för att refinansiera ett befintligt lån och för att utveckla sitt projekt i Nyköping-Nöthagen tillsammans med en stor och väletablerad fastighetsägare i Nyköping.  Låntagarens verkliga huvudman, har tillsammans med SBB och en annan fastighetsägare utvecklat den nya detaljplanen för hela området i anslutning till det nyanlagda Resecentrum i Nyköping.

Dagens byggrättsvärde uppskattas till cirka 5 000 kronor per kvadratmeter BTA vilket ger ett estimerat värde om 50 000 000 SEK. Vid antaget bygglov uppskattas byggrättsvärdet till cirka 7 500 SEK per kvadratmeter BTA vilket ger ett estimerat värde om 75 000 000 SEK. Detta ger, utifrån att partnern äger 50 % av projektet, en belåningsgrad på 45,3 %.

Som säkerhet för lånet kommer låntagarens ägarbolag, att gå i borgen så som för egen skuld, för hela lånebeloppet. Utöver detta kommer långivarna/investerarna att inneha pant i samtliga nuvarande, och framtida, aktier i Låntagaren tills lånet är återbetalat jämte upplupen ränta.

Lånet löper med en ränta om 15 % per år och löptiden är på 12 månader med en möjlighet om förtida inlösen efter sex månader och med en möjlighet till förlängning om sex månader (det vill säga: +/- 6 månader).

Återbetalning av lånet kommer att ske då byggrätterna försäljs i samband med beviljat bygglov, alternativt genom refinansiering via traditionell bankfinansiering (om Bolaget väljer att driva projektet vidare i egen portfölj) vid samma tillfälle. Bygglov antas beviljas i nära anslutning till att detaljplanen äger laga kraft.

Vill du veta mer?

Ta del av investeringserbjudandet

Fyll i din e-post adress nedan så skickar vi ett investeringserbjudande till dig.

Bli kund

Du som långivare bestämmer också helt själv vilka krediter du väljer att gå in i vilket gör att du fritt kan välja till vilka bolag du lånar ut pengar!

Kontaktuppgifter

Fyll I din e-post adress och telefonnummer ovan så kontaktar vi dig om ett aktuellt erbjudande.

Ta del av erbjudandet

När du har fått erbjudandet skickat till din e-post så granskar du presentationen och väntar på att en kontaktperson hör av sig.

Teckna låneavtal

När du har tagit beslut om att investera så kommer din kontaktperson att skicka ett låneavtal för signering via mobilt bank id.

Inbetalning

När låneavtalet är signerat och du har fått tilldelning i det aktuella erbjudandet så skickas en inbetalningsinstruktion till din e-post