Fulltecknad

Låntagaren söker finansiering för att förvärva en större fastighet om 2 634 kvadratmeter i Gladökvarn i Huddinge kommun. Låntagaren har erlagt handpenning om 1 500 000 SEK och söker finansiering om 6 500 000 SEK för att tillträda fastigheten i slutet av september 2022.

Fastigheten har värderats till 9 000 000 SEK vilket ger en belåningsgrad om cirka 72,2 %.

Det aktuella förvärvsobjektet ingår i en större utvecklingsplan och skall initialt styckas till två tomter där sex enheter skall uppföras initialt. Totalprojektet innefattar 24 stycken enheter i bostadsrättsform fördelat på 16 stycken parhus om 130 kvadratmeter och fyra stycken enheter om 61 kvadratmeter samt fyra stycken mindre enheter om 49 kvadratmeter. Det planerade projektet ryms inom gällande detaljplan.

Förvärvsobjektet skall avstyckas till 2 tomter och på dessa skall man uppföra parhus samt Attefallshus och så kallade Bolundare. 

Lånet kommer att belöpa med en årlig ränta om 12 % och löptiden kommer att vara 12 månader med en möjlig förtida inlösen efter 6 månader samt med en option om möjlig förlängning om 6 månader.

Som säkerhet för lånet kommer pant genom inteckning i fastigheten med inomläge 0 – 6 500 000 SEK att tas ut. Utöver detta går huvudmännens ägarbolag i solidarisk borgen för lånet med 2 000 000 SEK.

Refinansiering av det upptagna lånet kommer att ske vid byggstart alternativt med tillskott av eget kapital från ägarbolagen.

Ta del av investeringserbjudandet

Fyll i din e-post adress nedan så skickar vi ett investeringserbjudande till dig.

Bli kund

Du som långivare bestämmer också helt själv vilka krediter du väljer att gå in i vilket gör att du fritt kan välja till vilka bolag du lånar ut pengar!

Kontaktuppgifter

Fyll I din e-post adress och telefonnummer ovan så kontaktar vi dig om ett aktuellt erbjudande.

Ta del av erbjudandet

När du har fått erbjudandet skickat till din e-post så granskar du presentationen och väntar på att en kontaktperson hör av sig.

Teckna låneavtal

När du har tagit beslut om att investera så kommer din kontaktperson att skicka ett låneavtal för signering via mobilt bank id.

Inbetalning

När låneavtalet är signerat och du har fått tilldelning i det aktuella erbjudandet så skickas en inbetalningsinstruktion till din e-post