Fulltecknad

Låntagaren är en erfaren fastighetsägare och fastighetsutvecklare och har vid flera tillfällen använt sig av våra långivare för att finansiera förvärv. Låntagaren har återbetalat lån i enlighet med lånevillkoren vilket skapar en god historik. I samband med att koncernen är inne i en expansiv fas gällande förvärv av nya samhälls- och hyresfastigheter, önskas en finansiering om maximalt 14 000 000 SEK för att täcka det likviditetsbehov som uppstår i samband med köp av nya fastigheter samt koncerngemensamma ändamål.  För att kunna upprätthålla en smidig och snabb process gällande nya affärer önskar bolaget att, utöver ägarens egna kapital och rörelsens intäkter, ha rörelsekapital att nyttja i samband med förvärv fram till att bolaget kan refinansiera fastighetsbolagen och dess bestånd via traditionell storbank.

Koncerneni har förvärvat en samhällsfastighet i Flen, i vilken pantförskrivningen kommer at ske, som används som psykiatriskt behandlingshem. Hyresgästen, har precis skrivit på ett nytt hyresavtal som löper på 13 år. Hyresgästen har funnits sedan 1972 och bedöms vara en solid motpart till hyreskontraktet.

Lånet löper med en ränta om 11 % per år med räntebetalning på slutdagen. Löptiden kommer att vara 18 månader med en möjlig förtida inlösen efter 12 månader och med en option om förläning i ytterligare 12 månader. (Det vill säga 18 månader - 6 månader/ + 12 månader)

Som säkerhet för lånet kommer pant att tas ut i fastigheten med inomläge 10 282 570 SEK – 24 282 570 SEK och fastigheten är nyligen värderad till 40 800 000 SEK av den auktoriserade fastighetsvärderingsfirman Savills. Belåningsgraden givet ovan blir således cirka 59,5 %.

Återbetalning av lånet förväntas ske genom refinansiering i traditionell storbank och koncernen har goda relationer till flera svenska storbanker. Alternativt kan koncernen refinansiera lånet med löpande kassaflöden eller försäljning av fastigheter.

Ta del av investeringserbjudandet

Fyll i din e-post adress nedan så skickar vi ett investeringserbjudande till dig.

Bli kund

Du som långivare bestämmer också helt själv vilka krediter du väljer att gå in i vilket gör att du fritt kan välja till vilka bolag du lånar ut pengar!

Kontaktuppgifter

Fyll I din e-post adress och telefonnummer ovan så kontaktar vi dig om ett aktuellt erbjudande.

Ta del av erbjudandet

När du har fått erbjudandet skickat till din e-post så granskar du presentationen och väntar på att en kontaktperson hör av sig.

Teckna låneavtal

När du har tagit beslut om att investera så kommer din kontaktperson att skicka ett låneavtal för signering via mobilt bank id.

Inbetalning

När låneavtalet är signerat och du har fått tilldelning i det aktuella erbjudandet så skickas en inbetalningsinstruktion till din e-post