Fulltecknad

I samband med att låntagaren befinner sig i en refinansieringsfas önskas en kort bryggfinansiering om maximalt SEK 10 000 000 för att delvis invänta ett tillskott av eget kapital som beräknas ske under hösten 2020 samt även för att komma igång med projektering av tre fastigheter centralt belägna i stadsdelen Öster i Växjö. Öster är en av Växjös äldsta stadsdelar och ligger på en höjd vilket gör att en fin utsikt breder ut sig mot Växjö Centrum. Öster är beläget vid två sjöar, Växjösjön och Trummen. Öster är även känt för sina många parker eftersom det tidigare var ett eget samhälle.

Låntagaren äger fastigheter till ett värde om cirka SEK 141 600 000 bestående av primärt bostäder och hyresfastigheter som bland annat hyrs ut till primärt kommunala aktörer. Total belåning för hela bolagssfären är cirka SEK 52 700 000 vilket motsvarar en belåningsgrad om cirka 37 %.

Låntagaren ämnar söka finansiering om totalt SEK 10 000 000 med startdatum den 13 juli 2020. Säkerhet kommer att tas ut i 31 stycken färdigbyggda bostadsrätter med en belåningsgrad om cirka 50% . Utöver detta kommer även huvudmännens ägarbolag som båda har god kapitalbas att borga för skulden så som för egen skuld.

Vill du veta mer?

Ta del av investeringserbjudandet

Fyll i din e-post adress nedan så skickar vi ett investeringserbjudande till dig.

Bli kund

Du som långivare bestämmer också helt själv vilka krediter du väljer att gå in i vilket gör att du fritt kan välja till vilka bolag du lånar ut pengar!

Kontaktuppgifter

Fyll I din e-post adress och telefonnummer ovan så kontaktar vi dig om ett aktuellt erbjudande.

Ta del av erbjudandet

När du har fått erbjudandet skickat till din e-post så granskar du presentationen och väntar på att en kontaktperson hör av sig.

Teckna låneavtal

När du har tagit beslut om att investera så kommer din kontaktperson att skicka ett låneavtal för signering via mobilt bank id.

Inbetalning

När låneavtalet är signerat och du har fått tilldelning i det aktuella erbjudandet så skickas en inbetalningsinstruktion till din e-post