Fulltecknad

I samband med att Låntagaren är inne i en expansiv fas gällande förvärv av nya hyresfastigheter, önskas en finansiering om maximalt SEK 11 000 000 för att täcka det likviditetsbehov som uppstår i samband med köp av nya fastigheter. För att kunna upprätthålla en smidig och snabb process gällande dessa transaktioner önskar bolaget att utöver ägarens egna kapital, att ha rörelsekapital att nyttja i samband med förvärv fram till det att bolaget kan refinansiera fastighetsbolagen och dess bestånd via sin husbank.

Koncernens ena del – Låntagaren - äger hyresfastigheter till ett värde om cirka SEK 287 000 000 bestående av primärt bostäder och vårdboenden samt en viss del kommersiella fastigheter. Total belåning för Låntagaren är cirka SEK 139 000 000 vilket motsvarar en belåningsgrad om cirka 48 %. Hyresintäkterna uppgår till cirka SEK 26 000 000 per år med ett driftnetto om cirka SEK 16 500 000.

Koncernens andra del – Låntagaren – äger fastigheter till ett värde om cirka SEK 124 000 000 bestående av 20 stycken befintliga villor och kedjehus i Åkersberga, tre byggrätter i Bålsta Centrum samt lägenheter i Spanien. Total belåning för Låntagaren är cirka SEK 42 000 000 vilket ger en belåningsgrad om cirka 34 %. Hyresintäkterna uppgår till cirka SEK 2 250 000 per år med ett driftnetto om cirka SEK 1 700 000.
 
Koncernens totala tillgångar uppgår således till cirka SEK 411 000 000 med en belåning om cirka SEK 181 000 00 vilket ger en total belåningsgrad om cirka 44 %.

Låntagaren ämnar söka finansiering om totalt SEK 11 000 000. Säkerhet kommer att tas ut i form av pant genom i inteckning i hyresfastigheter, som koncernen redan äger, med en låg belånings- och vakansgrad.

Vill du veta mer?

 

Ta del av investeringserbjudandet

Fyll i din e-post adress nedan så skickar vi ett investeringserbjudande till dig.

Bli kund

Du som långivare bestämmer också helt själv vilka krediter du väljer att gå in i vilket gör att du fritt kan välja till vilka bolag du lånar ut pengar!

Kontaktuppgifter

Fyll I din e-post adress och telefonnummer ovan så kontaktar vi dig om ett aktuellt erbjudande.

Ta del av erbjudandet

När du har fått erbjudandet skickat till din e-post så granskar du presentationen och väntar på att en kontaktperson hör av sig.

Teckna låneavtal

När du har tagit beslut om att investera så kommer din kontaktperson att skicka ett låneavtal för signering via mobilt bank id.

Inbetalning

När låneavtalet är signerat och du har fått tilldelning i det aktuella erbjudandet så skickas en inbetalningsinstruktion till din e-post