Fulltecknad

Låntagaren är en väletablerad fastighetsutvecklare med god historik som söker finansiering för att förvärva en fastighet på 4 750 kvadratmeter i Tråsättra, Österåkers Kommun, med närhet till Åkersberga centrum. På den aktuella fastigheten skall totalt 18 bostäder, fördelade på sju stycken parhus och fyra stycken studiohus, uppföras i bostadsrättsform. De 14 stora enheterna kommer att vara 143 kvm och studiohusen 39 kvm och bygglovet är redan beviljat.

Låntagaren är ett bostadsutvecklingsbolag som vid flertalet tillfällen lånat pengar via våra Långivare och som historiskt har återbetalat totalt fyra lån. Bolaget arbetar främst med att projektera och utveckla fastigheter i Stockholmsområdet med fokus på områden i närförort så som exempelvis Huddinge, Vega och Åkersberga. Bolaget fokuserar på att producera kostnadseffektiva bostadsalternativ med hög kvalité för medelinkomsttagare. Bolaget är i skrivande stund i slutfasen med ett liknande projekt i samma område om 25 bostäder fördelade på radhus och parhus om 130—139 kvm. Samtliga bostäder är redan sålda och byggnation pågår. (Se sid 6)

Hela projektvärdet uppskattas till cirka 81 000 000 SEK med en estimerad vinst om cirka 22 000 000 SEK. Låntagaren har god erfarenhet av liknande projekt i bland annat Huddinge, Vega och Åkersberga.

Låntagaren ämnar söka finansiering om totalt 28 000 000 SEK för att förvärva fastigheten och utveckla projektet. Lånet kommer att utbetalas i tre trancher varav 12 000 000 SEK vid förvärvet av marken och givet lyftplanen kommer tranch två om 10 000 000 SEK att utbetalas i juli samt tranch tre om 6 000 000 SEK i september.

Låntagaren kommer att gå in med cirka 29 000 000 SEK i eget kapital i projektet under uppförandet av bostadsrättsföreningen. Detta innebär att cirka 50 % av finansieringen av projektet kommer från insatser från ägarna.

Räntan kommer är 11 % per år och lånet har en löptid om 12 månader med möjlighet till förtida återbetalning efter 6 månader och med en möjlig förlängning om 6 månader från ordinarie löptid

Lånet kommer att säkerställas via borgensåtaganden, så som för egen skuld, från ägarbolagen. Fastighetspant som tas ut inom erforderlig tid i fastigheten Österåker Tråsättra 1:887 med inomläget 0 – 12 000 000 SEK för Tranch 1. Utöver detta kommer säkerheten att bestå av pant över samtliga aktier i Låntagaren och även i det fastighetsägande bolaget.

Återbetalning av lånet kommer att säkerställas via försäljning av bostadsrätterna i bostadsrättsföreningen.

             

Vill du veta mer?

Ta del av investeringserbjudandet

Fyll i din e-post adress nedan så skickar vi ett investeringserbjudande till dig.

Bli kund

Du som långivare bestämmer också helt själv vilka krediter du väljer att gå in i vilket gör att du fritt kan välja till vilka bolag du lånar ut pengar!

Kontaktuppgifter

Fyll I din e-post adress och telefonnummer ovan så kontaktar vi dig om ett aktuellt erbjudande.

Ta del av erbjudandet

När du har fått erbjudandet skickat till din e-post så granskar du presentationen och väntar på att en kontaktperson hör av sig.

Teckna låneavtal

När du har tagit beslut om att investera så kommer din kontaktperson att skicka ett låneavtal för signering via mobilt bank id.

Inbetalning

När låneavtalet är signerat och du har fått tilldelning i det aktuella erbjudandet så skickas en inbetalningsinstruktion till din e-post