Vass

Låna till ditt projekt

Varför låna via Svensk Kreditförmedling?

Svensk Kreditförmedling arbetar med små- och medelstora företag som söker finansiering till bland annat olika fastighetsrelaterade projekt.

  • Fasta räntor

  • Fasta löptider och oftast med en option till förtida inlösen samt eventuell förlängning av lånen ifråga. Detta skapar en större flexibilitet för låntagaren beroende på vad man har för behov av de lånade medlen.

  • Snabb och professionell process

Se tidigare projekt som vi hjälpt till med att finansiera!

Hur går processen till?

Fyll i formulär
Översiktlig granskning
Personligt möte
Kreditprocess
Erbjudandet distribueras
Lånet utbetalas

Fyll i formulär

För att kunna inleda en kreditbedömning behöver vi grundläggande uppgifter om låntagare, tidigare erfarenhet, projekt, kapitalbehov, likviditetsplan samt vilka säkerheter som kan bli aktuella. Gå längst ner på sidan och skicka oss dina uppgifter, så hör vi av oss.

Översiktlig granskning

Vid en första granskning av projektet och bolaget bakom bedömer vi om detta är en finansiering som ligger inom ramen för vad vi tillåter och kan ta oss an.

Personligt möte

Under ett första möte diskuterar vi projektet eller verksamheten samt diskuterar mer detaljerade förutsättningar kring räntor, löptider och avgifter samt vilka tider och relevanta brytdatum som skall gälla.
Resultatet av denna förhandling är att vi upprättar ett uppdragsavtal inför att vi påbörjar en regelrätt kreditprövning.

Kreditprocess

Under kreditprocessen granskas kalkyler, värderingar, bolagets övriga verksamhet, samtliga huvudmän och intressenter. Ofta tar vi in oberoende värderingar och gör platsbesök och så kallade kartrekognoseringar och egna marknadsanalyser. Kreditkontroll utförs på relevanta personer samt kontroll av eventuella rättsliga tvister eller domar.

Parallellt produceras förberedande indikativa villkor och presentationsmaterial som cirkuleras mellan potentiella långivare för att kunna budgetera kapitalresningen.

Erbjudandet distribueras

När samtliga handlingar är godkända av både agent och låntagare distribueras slutgiltig presentation över lånet samt alla relevanta lånedokument till investerarna. Efter att vi fått in signerade lånedokument och fulltecknat hela lånet stängs erbjudandet.

Lånet utbetalas

Efter avslutande kontroller och överlämnande av avtalade säkerheter samt att vi rest det sökta lånekapitalet sker utbetalning i enlighet med låneavtalet. Detta sker ofta i rater allt eftersom låntagaren uppfyller projektplanen. I vissa fall sker utbetalning i samband med tillträden då även pantsättningshandlingar utväxlas.

Ansök om lån

  • Dra filer hit eller
    Max filstorlek: 50 MB, Max antal filer: 5.
      Ladda upp relevanta dokument till din ansökan