Glad Sommar

Nu är sommaren och värmen här och vi har kunnat följa hur land efter land åter öppnar upp ekonomierna igen efter de nedstängningar som skedde i kölvattnet av Coronapandemin. Dödsfallsfrekvensen i Sverige är nu sedan sista maj åter nere i de nivåer som vi haft mellan 2015-2020 (källa:SCB) och mängden IVA patienter har halverats sedan toppen och sjunker sakta men säkert vilket är mycket positivt (källa: SIR).  

 

Vass

 

Betraktar vi vår bransch har vi inte sett några avhopp vid tillträden under våren eller att banker skulle ha minskat sin kreditgivning till bostadsköp och föreningslån. Prisnedgångarna har varit måttliga och våra låntagare har gemensamt att de producerar prisvärda och yteffektiva bostäder med goda marginaler. Prisvärda bostäder har sålts kontinuerligt under våren! Vi har under den senaste månaden även något överraskande kunnat se att fler kreditmarknadsbolag återtagit en del av marknaden för byggnadskreditiv, vilket vi ser positivt på – även om det för vår firma betytt att vi har gått miste om några enstaka låneerbjudanden. 
 

Träd framför vattenfall på berg
Vågor på havet med fåglar som flyger

 

De negativa effekterna i samhället kommer dock att ta väsentlig tid att återuppbygga och vi kommer helt sannolikt att få se fler varsel. Även om stater gör mycket stora insatser, så finns det en begränsning i tid för hur länge de kan fortgå. Börsen har alltid varit en snabb värdemätare på de insatser som olika länder gör och likviditetsstöden har inneburit en viktig vitamininjektion för företagen och börsen. Långsiktigt innebär mycket ”nytryckta” pengar att vi riskerar olika typer av förskjutningar av priser och en urholkning av penningvärdet. Detta har dock varit en mångårig modell som centralbankerna har tillämpat för att skapa inflation. Det är viktigt att man har tillräckliga likviditetsreserver, men det är ganska sannolikt att pengar på banken fortsatt kommer att minska i köpkraft över tid. Börsbolagen värderas också relativt högt i jämförelse med sina vinster.
 
Att kunna investera i bostadskrediter med stabila säkerheter är då ett bra komplement i en långsiktig sparportfölj. De lånerbjudanden som förmedlas via oss har alltid goda reala säkerheter. Sedan Corona slog till i mars, så har ett flertal av dessa lån återbetalats utan dröjsmål, vilket är ett styrketecken.
 

 

Vissa låntagare har i likhet med andra bolag drabbats av förseningar till följd av bland annat de införda restriktionerna. Vår bedömning är dock att vi hela tiden lyckats få till kreativa och trovärdiga lösningar mellan långivare och låntagare. Krediter är alltid förenat med risker, men vi anser oss väldigt bra positionerade för att bedöma marknaden som helhet och kreditinvesteringar i synnerhet. 
 
Vi hoppas att alla våra kunder får en riktigt skön och avkopplande ”hemester” och ser fram emot att starta upp verksamheten fullt ut under augusti. Vi går successivt på semester från andra halvan av juli och har under hela juli begränsade öppettider. Lättast når ni oss via e-post men ring gärna vid brådskande ärenden! 
 
Somriga hälsningar!

Svensk Kreditförmedling AB
Nils Revvik, VD