Nyhetsbrev april

Våren har äntligen gett sig till känna och det börjar spira i träden! Verksamheten för Svensk Kreditförmedling har under 2022 utvecklat sig bra och vi har förmedlat 10 lån och återbetalt nästan 41 MSEK.

Vi gläds å våra kunders vägnar för den fina ränta de fått på pengarna! Vi är nu en del av Savelend och arbete pågår för att realisera synergieffekter. Vi vet att det krävs relativt stora belopp för att kunna komma med i våra direktlån, men via Savelend kan man investera valfritt belopp och även välja flera olika typer av kreditinvesteringar vilket ger en större riskspridning. Vi upplever att våra kunder är måna om att veta exakt vilka bolag man lånar ut till och via Savelend får man istället lita på deras bedömningar. Hör av dig till oss så berättar vi mer och om skillnaderna. Kanske är en kombination något att fundera på?

Bostadspriserna fortsatte upp under mars enligt uppgifter från Svensk Mäklarstatistik. På årsbasis har bostadsrätter gått upp 7 % och villor 10 %. Vi ser ännu inte några direkta effekter på priserna på grund av den ökande inflationen och de höjda långa räntorna. En majoritet av mäklarsamfundets medlemmar tror på oförändrade priser under det andra kvartalet. Vi tror att man som bostadsägare bör förbereda sig på successivt höjda räntor allteftersom Riksbanken höjer reporäntan.

OMX 30, alltså de mest omsatta bolagen på börsen, har sedan årsskiftet backat cirka 15 % och osäkerheterna i kölvattnen kring den pågående invasionen av Ukraina kommer sannolikt att fortsätta under överskådlig tid även om fler bedömare tror att den nuvarande intensiteten i stridigheterna successivt kommer att mattas av. Vi tror inte på en snabb lösning och därmed kommer osäkerheterna att bestå. För den globala ekonomin så växer oron för produktionsstörningar i Kina med deras omfattande coronanedstängningar.

För vårt vidkommande känns vår marknad trots allt stark. Behovet av bostäder är stort och med de säkerhetsarrangemang vi har i vår portfölj är riskerna begränsade. Kreditinvesteringar i bostadsprojekt anser vi är ett mycket bra komplement i en diversifierad portfölj. Börsen kommer sannolikt att fortsätta svaja och pengar på banken kommer fortsatt att urholkas av den ökande inflationen.

Vi har fler intressanta lånesläpp på gång, så håll utkik i maillådan när de presenteras.

Vi vill önska våra kunder en riktigt trevlig Valborg!

Svensk Kreditförmedling AB
Nils Revvik