Nyhetsbrev april

Vi gick in i en lågkonjunktur i höstas och effekterna kommer successivt att märkas mer och mer. Samtidigt finns lite ljusglimtar. Arbetslösheten har minskat något och Volvo lastvagnar rapporterade en omvänd vinstvarning - det vill säga ett mycket bättre resultat än väntat, trots lågkonjunkturen. De svenska storbankerna har också nyligen visat upp fina siffror. Inflationen mäts utifrån en serie olika definitioner men den vanligast förekommande är KPI, som minskade från 12 % i februari till 10,6 % i mars (läs mer på scb.se). En av de viktiga faktorerna till den minskade inflationen var sjunkande el- och energipriser. Vi vanliga dödliga märker dock mest av matpriserna som ökat med 19,7 % det senaste året. Riksbankens styrränta höjdes helt nyligen med 50 punkter till 3,5 %. Stigande ränteutgifter och högre priser påverkar alla svenska hushåll och man skall inte underskatta effekterna på det över tid. Bostadspriserna har ändå börjat återhämta sig eller stabiliserats enligt Svensk Mäklarstatistik. Vi får se hur ekonomin svarar på den senaste räntehöjningen men vi tror att den var väntad och därmed inprisad.

 

 

Våra kredittagare har också träffats av ökade kostnader och förseningar som i förlängningen skapar problem i att återbetala lån i tid. Vid kreditgivning är det just det man måste vara beredd på – att det kan ta extra tid. Vi har ett lån idag som sannolikt kommer att vidkännas en betydande förlust efter den kommande exekutiva auktionen. I det stora hela handlar det om 8 MSEK ställt mot 900 MSEK i förmedlade lånevolymer. Det vill säga strax under 1 %. Det är inte bra men statistiskt sett ändå väldigt lågt. I en lågkonjunktur måste man vara följsam och ha tät kontakt med låntagarna vilket vi har.

Rent allmänt så har vi berättat att räntenivåerna på våra lån har krupit upp 1-2 % och att vi idag får kreditförfrågningar från företag som normalt hade gått till storbankerna och kreditmarknadsbolagen. Det bedömer vi som fördelaktigt för våra kunder.

Alla kunder är nu konverterade in i den nya plattformen där man utöver våra lån kan ta del av SaveLends samlade erbjudande utan att behöva engagera sig själv i enskilda investeringar. Vi tror verkligen att det finns ett värde i att sprida riskerna i sina kreditinvesteringar. Hör av er till oss om ni har några frågor eller funderingar.

 

Avslutningsvis vill vi önska alla våra kunder en riktigt trevlig Valborg!

 

Med vänliga hälsningar

Svensk Kreditförmedling AB
Nils Revvik