Nyhetsbrev april

Vi har nu typiskt aprilväder med sol och snö om vartannat och vi alla hoppas nog på lite mer varmare väder. Under årets första kvartal fortsatte priserna uppåt på både bostadsrätter och villor. Svensk Mäklarstatistik rapporterade om en ökningstakt på årsbasis med 8 % på bostadsrätter och 17 % på villor. Det sker också ovanligt många bostadsaffärer. Bakgrunden tros ligga i de stora stimulanspaketen i kombination med mycket låg inflation och låga inflationsförväntningar samt att folk jobbar mer hemifrån med ökat intresse för det egna boendet till följd.

Arbetslösheten är hög, men lägre än vad bedömare och arbetsförmedlingen förväntade sig i höstas. Även börserna går positivt sedan årsskiftet med en uppgång på cirka 20 %. Räntorna är fortsatt låga och någon ränta på kontot kan man inte räkna med under en nära framtid.

Hotell, restaurang och turism drabbades särskilt hårt av Corona men vi ser bättre omsättning nu än för ett år sedan. Kanske är det att hoppas på för mycket, men vi tycks ha nått en platå kring smittspridning och vaccinationerna ökar stadig. Per den 27 april hade nära 2,3 miljoner (28 %) svenskar hunnit få sin första dos. Vi upplever att det finns ett stort uppdämt behov av att kunna börja umgås och träffas normalt samt att kunna gå på olika aktiviteter utan restriktioner.

Inom vår sektor så är intresset för den nyproduktion vi finansierar fortsatt stark och vi har nu denna vecka levererat ett lån till ett BRF-projekt på 14 MSEK vilket blir vårt 44:e lån hittills. Lånet fulltecknades på under två minuter vilket tyder på ett stort intresse för denna typ av investeringar. Det finns risker med alla investeringar men våra räntor mäter sig väl med börsens avkastning och vi har bättre säkerheter. Det har också våra kunder förstått. Vår kreditdepå är enkel och tydlig och du hittar prospekt med mera i plattformen. Vi tjatar lite om det, men vi vill ändå påminna om att man måste vara uppmärksam när vi presenterar nya projekt via våra nyhetsmail. Vi är noga med att besvara alla frågor och ge underlag så att man kan ta ett välgrundat beslut. När vi väl släpper låneavtalen brukar det vara fullt inom några minuter.

Vi får glädjande nog mycket positiv feedback från våra låntagare som upplever att vi är snabba, professionella och affärsmässiga i vår kredithantering och uppföljning. Vi vill att våra låntagare skall lyckas!

Avslutningsvis vill vi önska alla våra kunder och intressenter en riktigt trevlig valborg!

 

Med vänliga hälsningar

Svensk Kreditförmedling AB
Nils Revvik