Nyhetsbrev augusti

Augusti går mot sitt slut men sommaren dröjer sig kvar, vilket vi tackar för. Kvällarna är lite svalare och mörkare och kanske har man fått smaka lite kräftor? Stärkta efter semestern är vi nu tillbaka i verkligheten! Så var är vi nu?

Ingen har kunnat missa prisrallyt på el, inflation, avmattning i fastighetsmarknaden, Rysslands utdragna anfallskrig mot Ukraina och börsen med mera.

Vad skall då man göra med sina pengar?

Med en hög inflation (8 % från juli 2021-2022. Källa SCB) så urholkas köpkraften av inflationen och börsen (OMXS 30) har tappat cirka 20 % i år. Allt detta gör det svårt att hitta alternativ.

Även bostadsmarknaden backar (www.maklarstatistik.se ), men man måste skilja på saker och ting. Bostäder med väldigt höga kvadratmeterpriser och andra exklusiva lägen tappar mest, men vi tror fortsatt att yt- och kostnadseffektiva bostäder i närområden till större tätorter har goda förutsättningar framöver. Det är dit man vänder sig när man måste tänka över sina boendekostnader.

Svensk Kreditförmedling fortsätter att leverera starkt och med stort intresse från våra långivare, vilket är mycket glädjande. Trots marknaden fulltecknade vi vårt senaste lån under investerarpresentationen, innan lånet släpptes för allmän teckning! Till dags dato har vi levererat 81 lån och 702 MSEK i lånekapital. Våra kunder har fått dela på 53 MSEK i räntor. Avkastningen ligger på en bit över 10 % per år och detta är svårt att slå.

Att låna ut pengar innebär risktagande och våra lån är inte riskfria, men det är inga andra investeringar heller. Våra risker är annorlunda vilket i sig är positivt i en investeringsportfölj.

Det finns många lönsamma projekt inom samhällsfastigheter, hyresrätter och mindre bostadsrätter i närområden till storstäder. I dessa områden har priserna inte ändrats på samma sätt. Det är också där vi befinner oss.

Vi är övertygade om att en låneportfölj är ett mycket bra komplement till övrigt sparande. Särskilt nu som det är extra svårt att hitta andra placeringsalternativ med motsvarande avkastning. Räntan på banken täcker inte på långa vägar upp för den rådande inflationen!

Några ljusglimtar.
Den 5-åriga bostadsräntan är inte högre än cirka 3,5 %. Hade allt varit mörkt hade den varit högre. Den 10-åriga räntan är lägre än den 5-åriga. Insatsvaror inom byggindustrin har börjat falla tillbaka och i flera fall till nivåer som rådde innan pandemin. Flera bedömare och analytiker vi följer tror på en återhämtningsperiod på mellan 6-18 månader från nu, men marknaden brukar ofta räkna in sådant här långt i förväg. (Jämför med börsen som bottnade den 16 mars 2020. Vi vet alla att det såg ganska nattsvart ut då!)

Det vill säga – det går över! Allt går på något sätt vidare.

Vi är en nischaktör som upplever ett allt större intresse. Våra lån fulltecknas ofta väldigt snabbt. Håll koll på din E-post så att du inte missar nästa erbjudande.

 

Med vänliga hälsningar!

Svensk Kreditförmedling AB
Nils Revvik