Nyhetsbrev augusti

Fastighetsmarknaden har sedan 2022 gått ned kraftigt och nybyggnadstakten har sjunkit med över 50 % det första halvåret och kommer enligt Boverkets prognos att hamna en bra bit under 50 % jämfört med 2021 kommande år. Orsakerna är att marknadsräntorna har stigit kraftigt vilket ökat kapitalkostnaderna för fastighetsutvecklare och exploatörer.

Fastighetsägare har inte kunnat kompensera sig för kostnadsökningarna genom hyressättningen och kalkyltalen som nyttjas vid värdering har stigit betydligt. Högre kalkylräntor innebär lägre värderingar. Riksbanken höjde räntan till 3,75 % i somras och har aviserat att ytterligare en höjning med 0,25 % - 0,50 % kan komma att ske. Enligt Riksbankens prognos räknar de med att räntorna skall stabiliseras och till och med börja att sjunka de närmaste åren. Inflationen har minskat men håller sig kvar på en relativt hög nivå. Sannolikt beror det delvis på importerade kostnadsökningar genom cirka 10 % valutakursförsämring på ett år.

Bostadsmarknaden har dock landat om man följer statistiken, men priserna på villor är fortfarande ner drygt 10 %. Omsättningen är fortsatt låg och ligger cirka 20 % lägre än innan prisfallen inleddes. Prognoserna är dock att inflationen är på väg att minska allt mer. Flera bedömare inklusive Riksbanken anser att Sveriges ekonomi är bättre än vad den aktuella kronkursen indikerar och att valutan bör kunna återhämta sig på sikt.

Sammantaget marknadsförutsättningarna är det åtskilliga utvecklare och exploatörer som pressas av bristande likviditet. Vi är inte igenom det värsta än men det finns ljusningar i sikte.

Vi har också påverkats och en hel del lån har påverkats av det kärvare klimatet och hamnat i dröjsmål eller förseningar. Vi arbetar kontinuerligt nära våra låntagare och bevakar våra kunders intressen och framförallt säkerheterna. I dessa lägen behöver man vara mer långsiktig och följsam. Detta är helt enkelt hur kreditmarknaden fungerar i svagare tider.

Avslutningsvis kan nämnas att kreditmarknaden förändras och att fler aktörer vänder sig till alternativa kreditförmedlare istället för bankerna. Det betyder från vårt perspektiv att vi kan kompensera krediterna med bättre säkerheter och räntenivåer. Det ser vi som positivt.

 

Med vänliga hälsningar

Svensk Kreditförmedling AB
Nils Revvik