Nyhetsbrev augusti

Sommaren kom av sig redan i början på augusti, men vi får ändå vara nöjda med en varm och skön juli månad. Bostadsmarknaden har svalnat något efter en relativt lång tid av uppgångar och priserna sjönk något under juli. Under det senaste året har priserna för bostäder ändå stigit med i snitt 12 % för bostadsrätter och 18 % för villor vilket måste betraktas som mycket högt. Även fritidshus har hängt med nästan lika mycket som villor. Med höjda bostadspriser följer också prisuppgångar på mark, vilket fördyrar bostadsbyggandet. Även vissa typer av byggmaterial har stigit kraftigt under de senaste 12 månaderna. Trävaror har ökat med 34 % och armeringsstål med 23,1 % (SCB faktorprisindex maj 2020 – maj 2021). Den totala prisuppgången för hela byggbranschen landade på 6,5 %. Som orsaker nämns råvarubrist och ökad global efterfrågan. Vi bedömer att detta kommer att jämna ut sig över tid eller i vart fall plana ut. Miljöprövningar tar allt längre tid och att Cementa inte fick prövningstillstånd för fortsatt produktion på Gotland, kan efter att nuvarande tillstånd går ut skapa problem och ytterligare kostnadsökningar. Banknäringen i Sverige utvecklar sig starkt och de fyra storbankernas kursutveckling har under 2021 slagit index, vilket är ovanligt. Flera banker planerar successivt för att avveckla de kreditförlustreserveringar som har gjorts under Corona-pandemin. Även fastighetssektorn, som hade ett knackigt fjolår, har tagit revansch på börsen.

Vi har nu passerat över 50 förmedlade lån och över hälften är återbetalade enligt plan och utfästa räntor. Våra låntagare uppskattar att vi är raska och håller det vi lovar. Vi har redan haft ett lånesläpp som fulltecknades på under två minuter och vi har ett flertal nya lån på ingång. Intresset för våra låneinvesteringar är gott och vi ser en tydlig tillväxt.

Inom vårt område så kommer Finansinspektionen att få tillsynsansvar över leverantörer av så kallad gräsrotsfinansiering. Vi välkomnar detta initiativ, då vi sett flera exempel på aktörer som förhåller sig lättvindigt till informationsgivning, riskbedömningar och uppföljning. Mer finns att läsa finns på Finansinspektionens hemsida. Målet är att det skall börja gälla i november i år med full implementering efter 12 månader, det vill säga november 2022.

Det är viktigt att poängtera att man inte får en ränta om 10 % per år eller mer utan att man tar ett visst mått av risk och det vill vi att alla förstår. Uppstår förseningar eller problem så stödjer vi alltid långivarna gentemot låntagarna i egenskap av säkerhetsagent. Många aktörer outsourcar sådan verksamhet vilket vi menar är negativt för långivarna. En fristående säkerhetsagent, som inte känner historien eller entreprenörerna på samma sätt som vi, har inte samma möjligheter att agera tillräckligt snabbt och affärsmässigt. Det är viktigt att inse att riskerna för placeringen alltid bärs av långivarna, men det är centralt att någon håller i stafettpinnen om det börjar att blåsa.

Savelend, som sköter all vår betaltrafik, erbjuder alternativa låneinvesteringar. Kunder som vill investera lägre belopp kan köpa våra lån i plattformen vilket vi ser som positivt. Där kan man även välja andra typer av kreditinvesteringar, såsom inkasso, factoring och konsumentkrediter. Man hittar Svensk Kreditförmedling under originators. Vi vänder oss till medvetna investerare, som värdesätter en personlig kontakt och konkret information om vad man lånar ut pengarna till samt levererar löpande statusuppdateringar om hur det går.

 

Med vänliga hälsningar!

Svensk Kreditförmedling AB
Nils Revvik