Nyhetsbrev februari

Svensk Kreditförmedling har nu förmedlat 64 lån omfattande cirka 600 MSEK, varav över hälften är återbetalade. Våra kunder har fått dela på sammanlagt nästan 37 MSEK i räntor! Tillväxten är fortsatt god och vi har med tiden blivit en mer känd aktör vilket attraherar både fler långivare och fler låntagare. Vi räknar med att samgåendet med Savelend kommer att ge oss och våra kunder en extra skjuts framåt vilket är positivt.

Indirekt är vår affär i dagsläget fokuserad på bostadsproduktion och förvaltningsfastigheter. Orsaken till detta är att det är här man kan ta riktiga säkerheter. Den genomsnittliga löptiden på alla lån är drygt 12 månader, men normala bygglån ligger på mellan 18-24 månader.

Vi ser inte något tecken på avmattning kring efterfrågan på bostäder trots återinförandet av amorteringskraven i september förra året. Priserna ökade det senaste året men de tre senaste månaderna är förändringarna måttliga enligt Svensk Mäklarstatistik.

Vi har tidigare skrivit om inflationen kring insatsvaror inom bygg vilket pressar marginalerna för byggföretagen. Samtidigt ser vi i de produktionskalkyler vi får ta del av att marginalerna fortsatt är goda. Under 2022 kommer cirka 61 000 bostäder att färdigställas enligt Boverket. Det är den högsta nivån på 30 år men endast marginellt fler än det långsiktiga byggbehovet. Sammantaget ser de långsiktiga prognoserna för kreditinvesteringar i bostadssektorn bra ut.

OMX 30 har gått ner cirka 14 % sedan årsskiftet och ligger nu bara ett par procent högre än för ett år sedan. Oron kring invasionen av Ukraina bidrar i betydande grad. Även om risken låg i korten så överraskades omvärlden stort av den fullskaliga ryska invasionen. Vi har sedan ett antal år tillbaka sett ett mycket mer aggressivt ryskt agerande och den säkerhetspolitiska situationen är den sämsta sedan andra världskriget. Det kommer helt säkert innebära att en ny säkerhetsordning i Europa införs.

Det som pågår kommer att få långsiktiga konsekvenser både humant och ekonomiskt. Sannolikt får vi stora flyktingströmmar. Oljepriset har stigit kraftigt och är det högsta sedan 2014. De praktiska effekterna på världsekonomin går inte att överblicka i skrivande stund, men börsoron och volatiliteten kommer att vara hög. Inflationen är redan betydande och det är inte en långsökt gissning att den kommer att bestå. Vi tror dock inte att räntorna kommer att följa med i dagsläget. Pengar på banken kommer inte att ge någon ränta framöver och med inflationens hjälp får vi se en urgröpning av köpkraften.

När aktiemarknaderna svajar är det en god idé att ha en del av sitt investeringskapital kopplad till säkerställda krediter i bostadssektorn. Det är just i såna här tider som bostäder blir attraktiva.

 

Med vänliga hälsningar

Svensk Kreditförmedling AB
Nils Revvik