Nyhetsbrev februari

Svensk Kreditförmedling fortsätter att utvecklas enligt plan och vi ser ett fortsatt stort intresse för lånen vi presenterar. Det är ett bra komplement i en väldiversifierad portfölj med en bra riskjusterad avkastning. I den lite bistra marknad vi nu lever i så har vi haft en del förskjutningar i tidsplanerna i pågående projekt men vi ser inte några uttalade risker att förlora insatta medel. Våra kunder har hitintills fått dela på över 60 000 000 SEK i räntor vilket är glädjande.

Kriget i Ukraina har nu pågått i ett år och såsom vi skrivit tidigare så ser vi inte något snabbt slut på kriget. Förlusterna för Ryssland är enorma men det tycks inte bekymra Putin. Europa befinner sig i en helt ny säkerhetssituation som kommer att påverka oss i många år framöver. Det kommer att bli stora förändringar över tid. Så här stora förändringar skapar olika flaskhalsar som kan skapa obehagliga situationer såsom plötsligt rusande elpriser i Sverige och ännu mer i Europa på grund av den akuta gasbristen. Typiskt är dock att de är av övergående natur, precis som leveransproblemen under och efter Corona.

Bostadspriserna fortsatte ned cirka 1 % under januari men vi ser samtidigt att omsättningen på bostäder har ökat sedan månaden innan. Räknat på 12 månader så är priserna ner 10 % på bostadsrätter och 15 % på villor. Man kan notera att prisnedgången efter de nya amorteringskraven 2017-2018 var större. Vi tror att det är så enkelt som att man köper en boendekostnad och när dessa stiger så sjunker priserna på total nivå. Sett utifrån ett historiskt perspektiv är dessa räntor inte särskilt höga. Det är snarare så att det artificiellt skapade låga ränteläget nu är över.

Riksbanken höjde räntan med 0,5 % nyligen och har flaggat för 1-2 höjningar till under våren. Boräntorna har dock inte rört sig uppåt mer än marginellt. SBAB erbjuder räntor från 3 månader på 3,57 % till 4,33 % för 3 år. Därefter sjunker räntorna något till 4,16 % på 10 år. Vår tolkning av detta är att marknaden förväntar sig en nedgång i inflationen men att vi har en tid kvar. Den svenska inflationen har bara sjunkit marginellt och det tar tid för olika spridningseffekter såsom löneglidning att klinga av.

Aktiemarknaden bottnade i slutet på september 2022 och har skuttat upp cirka 20 % sedan dess. Denna lågkonjunktur kommer vi dock att få leva med en längre tid och vi ser relativt pessimistiskt på börserna det närmaste året.

Vi vet att lånen fulltecknas snabbt så håll koll i mailen på nya erbjudanden om du vill vara med.

Med vänliga hälsningar

Svensk Kreditförmedling AB
Nils Revvik