Nyhetsbrev januari

Vi är mitt i en konjunkturnedgång och vi är nog ganska många som fått smaka på rejäla elräkningar för december. Inflationen är fortsatt hög men förväntningarna tycks vara att vi har nått toppen och ser vi på bostadsräntorna, så ligger boräntorna mellan 3,60 % - 4,25 % (SBAB för 3 mån – 10 års bindningstid). Att de långa boräntorna är högre än de korta är inte konstigt då det innebär en typ av kostnadsförsäkring. Det tycks som att marknaden inte väntar sig så stora ränteökningar trots allt. De som söker större boende har faktiskt en bättre sits idag jämfört med tidigare. Det är svårt att sia om bostadsprisutvecklingen just nu då december historiskt alltid varit svag. Vi får se hur marknaden utvecklar sig längre fram.

Börsen brukar reagera tidigt och precis när corona exploderade i media i början på april 2020, så vände börsen upp. Kanske helt enkelt för att marknaden förstod att det trots allt var en sjukdom som vi kommer att klara av. Nu senast vände börsen upp i oktober 2022 och har stigit med mer än 20% (Stockholmsbörsens breda index). Kanske kan detta vara ett positivt tecken?

Byggtakten på bostäder påverkas av priserna på byggvaror, räntor och prisförändringar på bostäder och förväntan från boverket är att byggtakten fortsätter ner till 33 000 bostäder 2023 vilket motsvarar cirka hälften jämfört med toppen 2021. Det är svårt att prognostisera bostadsprisutvecklingen just nu men kanske har vi nått kulmen och en kommande stabilisering. Ovan torde kunna göra att de boenden som faktiskt byggs är lättare att sälja på grund av ett minskat utbud. SKF har fortsatt att fokusera på överblickbara projekt och samhällsfastigheter och vi ser att det fortfarande görs affärer i marknaden. Kreditinvesteringar har goda möjligheter att fortsätta att ge en bra riskjusterad avkastning och är ett bra komplement i en långsiktig portfölj.

 

 

När osäkerheterna kring inflation och räntor avtar räknar myndigheten med en viss vändning samt att priset på byggmaterial kan komma att gå ner. Utvecklingen på arbetsmarknaderna påverkar utfallet och boverket tror att hushållens inkomster kan komma att stärkas under 2024. Energipriserna kommer fortsatt att utgöra en osäkerhetsfaktor och vi tror inte att vi kommer att se lösningar på det förrän om flera år.

Arbetet med att uppgradera depåsystemet med nytt gränssnitt och nya funktioner fortgår. Vi återkommer med mer information när det börjar att närma sig.

Svensk Kreditförmedling AB
Nils Revvik