Nyhetsbrev januari

Svensk Kreditförmedling fortsätter att leverera starkt. Till dags dato har vi förmedlat 63 lån om totalt cirka 570 MSEK. Över hälften av det utlånade beloppet är återbetalt och långivarna har fått dela på nästan 37 MSEK i räntor. Vår modell som innefattar att finnas med under hela lånets löptid har fallit väl ut. Visst har vi haft ett par förseningar men vi ser tydligt att vår förvaltningsmodell med löpande rapportering och avstämningar ger oss bättre förutsättningar att hantera lån som riskerar att drabbas av problem. Alla investeringar har risker och så även kreditinvesteringar. Värdepappersmarknaden har tyvärr visat att de inte klarar av att hantera säkerhetsfrågorna vilket var orsaken till att vi, från första början, startade Svensk Kreditförmedling. Som kund hos oss måste man förstå att kredithändelser inträffar som en naturlig del av affären, vilka kan innebära att man inte får tillbaka alla pengarna i ett enskilt lån eller att man måste efterskänka en viss del av räntan. Genom att vi finns med under hela resan kommer vi att kunna hantera problemen tidigare och sannolikt bättre än en anonym företrädare för långivarkollektivet som inte har någon kontakt med de som har lånat pengarna. Att kunna investera i lån till årsräntor om 10 % eller mer med så begränsade kredithändelser ser vi som en styrka.

Vi har tidigare rapporterat om ökade priser på insatsvaror inom byggnation och vad vi ser nu är att inflationen tagit fart även inom andra områden och att räntorna på långa obligationer ökat något. Börsen började inte särskilt bra under januari och fastighetsbolagen har fallit tillbaka i högre grad än övriga börsbolag. Detta är dock väntat i en miljö där räntorna kan väntas stiga och fastighetsbolag är kapitalintensiva med relativt höga belåningsgrader. Osäkerheten i världen och Rysslands aggression påverkar också börsens utveckling.

Bostadspriserna har rört sig relativt litet under hösten men sammanfattar vi 2021 så har priserna på villor ökat med 12-13 % och bostadsrätter med 7 % för riket. Enligt branschexperter så förväntar man sig stillastående bostadspriser under årets första kvartal. Vill du läsa mer om prisutvecklingen på olika orter så titta på www.maklarstatistik.se

Avslutningsvis några ord om corona, som nu ger oss 500 000 nya smittfall per vecka enligt onsdagens (26 januari) presskonferens från regeringen och Folkhälsomyndigheten. Det känns dock upplyftande att omikron är långt mindre dödlig – vilket också syns i statistiken. Men även om man bara ser detta som en influensa så påverkar det många arbetsplatser med hög sjukfrånvaro. Vi bedömer trots allt att vi är på väg mot en normalitet och att vi får lära oss att leva med detta. Många innovativa lösningar för att få hemarbetet att fungera har införts och övergången till att arbeta med digitala möten har nästan exploderat och blivit en alltmer naturlig del av vår möteskultur.

Svensk Kreditförmedling ser fram emot en fortsatt produktiv utveckling under året och efterfrågan på finansiering för hälsosamma fastighetsinvesteringar har inte minskat. Snarare tvärt om.

Håll ögonen öppna för våra kommande erbjudanden genom att prenumerera på våra nyhetsbrev!

 

Med vänliga hälsningar

Svensk Kreditförmedling AB
Nils Revvik