Nyhetsbrev juni

Äntligen sommar, sol och en välbehövlig semester! De flesta av oss semestrar fortfarande hemma eller i vart fall i Sverige. Många passar på att bygga om, vilket bland annat kan ses i relativt kraftiga prisökningar på virkesvaror, som stigit 30-50 % på ett halvår. Den kraftiga uppgången förklaras även av ökad efterfrågan i USA.

Bostadspriserna justerades kraftigt ner andra halvan av 2017 med en minskning av nybyggnadstakten med 20 % under 2018. Sedan sommaren 2020 har bostadspriserna dock stigit kraftigt och intresset för lite större boenden har ökat markant. Mycket kan spåras till Corona och att vi spenderar mer tid hemmavid.

I politiken är det rörigt just nu men det ventileras tankar om olika typer av skattehöjningar för att finansiera alla stödpaketen. Studerar man de olika partierna finns en likartad syn kring att börja minska ränteavdragen. Detta skulle påverka boendekostnaderna och sannolikt dämpa prisutvecklingen. Det skulle även innebära ökade risker om inflationen skulle ta fart vilket skulle leda till räntehöjningar. Utväxlingen skulle bli stor. Finansinspektionen har även aviserat att lättnaderna på amorteringskraven som infördes under Corona kommer att upphöra någon gång under hösten. Sammantaget talar detta för en dämpning av prisökningarna. Det politiska läget och utveckling är dock svår att prognostisera efter den senaste turbulensen efter misstroendebeslutet.

Behovet av bostäder är dock fortsatt stor och kommer så förbli de närmaste fem åren.

Svensk Kreditförmedling fortsätter också att utvecklas väldigt starkt och vi har nu levererat 50 lån varav hälften har återbetalts. Vi är stolta över hur väl vi lyckas bidra till ett sunt bostadsbyggande och riktigt bra ränta till våra kunder. Marknaden för vår typ av lån kommer bestå med bibehållna goda räntor. Till skillnad från många andra aktörer i vår bransch, så är vi med under hela lånets löptid med löpande rapportering och en aktiv dialog med låntagarna.

 

Glad midsommar!

Svensk Kreditförmedling AB
Nils Revvik