Nyhetsbrev maj

Nu är det försommarvärme utomhus och kanske borde vi hoppas på lite mer regn. Enligt prognoserna så skulle vi fått det men vi väntar fortfarande. Att spå väder är svårt trots att de fysikaliska lagarna är ganska enkla att förstå. Ännu värre är det med kapitalmarknaderna där diskontering av framtida prognoser slår igenom direkt och därigenom skapar helt nya förutsättningar.

Tittar vi på hur marknaden utvecklas, så finns det lite att reflektera över även om det är svårt att ge prognoser för hur det faktiskt kommer att bli.

Inflationen inom bygg och entreprenad är den högsta på 40 år och enligt byggkostnadsindex har priserna ökat med över 12 % på ett år (byggmaterial har ökat ännu mer). Enligt SCB har byggtakten på påbörjade lägenheter sjunkit med 13 % under första kvartalet. Bostadspriserna har den senaste månaden i stort sett stått stilla men vi har sett fler rapporterar om minskad konsumtion. Riksbanken höjde i maj reporäntan från 0 % till 0,25 %. Fler höjningar är aviserade, men sett ur ett historiskt perspektiv är räntan fortfarande låg. Vi har lägre räntor än USA, som med en världsdominerande valuta påverkar resten av världen. Kanske kan det förklara varför priset på dollar ökat med nästan 20 % mot SEK på ett år.

Sett ur ett kreditgivningsperspektiv blir det ännu viktigare att analysera marginalerna för att säkerställa att låntagarna klarar sänkta vinstnivåer. Den bostadsproduktion vi finansierat hitintills har väldigt goda marginaler och större delen av projekten är sålda på bindande förhandskontrakt. Stora bostäder kommer att drabbas om vi skulle träffas av prissänkningar på bostäder och även markpriser, men yt- och kostnadseffektiva bostäder kommer att klara sig bättre. Varför? Jo, därför att de behövs.

Det finns som sagt en del varningsklockor i marknaden just nu. Då är det viktigt att ha en bra likviditetsbuffert, men de pengar man inte behöver i närtid bör komma i arbete för att motverka inflationseffekterna. Våra kreditinvesteringar ger egentligen, enligt vår mening, lite för bra betalt. Hade inte bankernas kapitaltäckningsregler varit så hårda, så hade de tillgodosett den typ av krediter vi arbetar med.

Intresset för våra investeringsalternativ är fortsatt stabil och vi har nu fyllt 74 lån som gett våra kunder 44 MSEK i avkastning.

OMXS30 är än så länge ned 17 % i år, vilket gör att alternativa investeringar i krediter fungerar bra som motvikt till aktiemarknadens svängningar.

Svensk Kreditförmedling AB
Nils Revvik