Nyhetsbrev maj

Anledningen till att låntagare/projektörer vänder sig till oss i stället för banken, är de ökade kraven på eget kapital enligt Baseldirekten som EU beslutade om efter finanskrisen 2008. Företagskrediter kom att kosta för mycket för bankerna och krediterna flyttade till värdepappersmarknaden. Den marknaden började växa kraftigt runt 2012 och fortsatte att expandera till slutet av 2017 då bostadspriserna plötsligt föll och nya hårdare amorteringskrav infördes. De många kredithändelser som därefter inträffade bland små och medelstora bolag fick många kunder och finansiella aktörer att tänka sig för när det gäller att placera i bolagsobligationer. Värdepappersbolagen visade sig ha brister kring sin förmåga gällande rekonstruktioner och återvinning. Vi insåg tidigt under denna tid att vi måste få bättre kontroll över projekten och rapporteringen. Det är också av denna anledning som vi agerar säkerhetsagent för långivarnas räkning. Det innebär att vi håller säkerheterna och för dialogen med låntagarna tills det att lånet är återbetalt till våra investerare. Vi kan nog också påstå att vi är bland de bästa på att löpande återrapportera framstegen.

Med det sagt ska det också klargöras att kreditinvesteringar i likhet med alla investeringar innebär ett risktagande och att man kan förlora inte bara ränta, utan hela eller delar av sin investering. Man får inte 10-15 % i årlig avkastning utan risk. Det ansvar vi tar i processen är att bevaka samtliga fordringshavares intressen och skapa delaktighet i det som händer i och kring omröstningar och förlängningar. För låntagarna är det viktigt att veta att man har en konkret motpart och någon som sköter administrationen snabbt och effektivt. Vi är entreprenörer i botten och intresserar oss även för låntagarens hela verksamhet. Nu riktar sig våra nyhetsbrev till investerare men vi kan stolt berätta att åtskilliga av våra låntagare ofta bekräftar hur nöjda de är med oss som motpart.

Nedan följer ett citat från en av våra låntagare.

Jag har under flera år och i olika fastighetsprojekt samarbetat med Svensk Kreditförmedling. Mina fastighetsförvärv har i huvudsak skett off-market. Det ställer stora krav på snabbhet och flexibilitet då affärerna måste låsas snabbt. Vanlig bankfinansiering är därför svårt att hinna med. Svensk Kreditförmedling har då, på ett föredömligt sätt, agerat som bryggfinansiär.

Det jag mest uppskattar hos Svensk Kreditförmedling är deras snabbhet och flexibilitet vilket har gett mig möjlighet att genomföra ett flertal bra fastighetsaffärer. Deras kompetenta personal har också fungerat som bollplank i att hitta bra helhetslösningar för kort- och långsiktig finansiering av mina fastighetsprojekt.

Curt Ahnström

Vad ser vi i marknaden framöver?
Bostadspriserna har kanske utvecklat sig väl hastigt uppåt vilket vi rapporterat om ett flertal gånger. Amorteringskraven kommer successivt att återinföras och det diskuteras även om att återinföra någon form av fastighetsskatt. Boendekostnaderna är en mycket viktig grund för prisutvecklingen och höjda räntor, skatter eller amorteringskrav dämpar priserna. Det senaste årets kraftiga prisuppgång påverkas sannolikt också av penningstimulanserna kring corona-pandemin och att många fler jobbar hemifrån.

Vi läste en rapport från SCB om att tillväxten av företagskrediter är den lägsta sedan 2014 men det går nog delvis att förklara med Corona. Vi har både varit offensiva men samtidigt försiktiga kring vilka lån vi presenterat med hänsyn till samhällsekonomins utveckling.

Svensk Kreditförmedling använder Savelend Group som betaltjänstförmedlare och fintech-plattform och de är nu mitt uppe i börsintroduktion. Intresset har varit stort och det institutionella placerarna har visat särskilt stort intresse. Börsintroduktionen spiller även över på oss genom att vi finns med som originator/fristående lånearrangör i deras plattform. Via Savelend kan man placera i en korg av olika kreditinvesteringar och vill man ha lägre volymer än 100 000 konor så är Savelend ett utmärkt alternativ.

 

Med vänliga hälsningar

Svensk Kreditförmedling AB
Nils Revvik