Nyhetsbrev mars

Svensk Kreditförmedling är sedan 1 mars ett helägt dotterbolag till Savelend Credit Group, som är noterat på OMX First North. Vi har redan samarbetat under en längre tid men vi är mycket glada för detta samgående, då Savelend har en bredare portfölj och det finns många synergier. För dig som kund hos oss kommer det inte märkas någon skillnad i dagsläget mer än att vi kanske får se fler kreditinvesteringsalternativ och förbättringar i kundgränssnittet.

Vi har nu förmedlat totalt 66 lån där 36 är återbetalade. Vi gläds åt att våra kunder har fått dela på över 40 000 000 SEK i räntor. Vi har fyra så kallade avvikelser men vi ser inte några kapitalförluster framför oss. Vi är väldigt nöjda med det resultatet!

Vi hade knappt ställt oss upp efter Corona och de omfattande stödpaket det medförde, innan Rysslands hänsynslösa och aggressiva invasion inträffade. Rysslands invasion har inneburit att den säkerhetspolitiska situationen helt har förändrats i Europa och världen. Coronastöden har varit betydande och redan där skapades en grund för en betydande inflation. Nu med kriget är framtiden svår att sia om men vi ser redan nu brister på byggmateriel såsom prefabricerade betongprodukter, plywood och spånskivor. Stigande energipriserna slår på priset på bland annat stålprodukter. När vi pratar med våra fastighetsutvecklare vittnar de om minst 20 % prishöjningar på insatsvaror. Även tillgången på cement är fortfarande osäker i framtiden.

Bostadspriserna har dock klarat årets börsnedgång på uppåt 15 % och istället gått upp 1-3 % under samma tid enligt Svensk Mäklarstatistik. Vår tro är att priserna kommer att plana ut. Vi tror på en stark koppling mellan ränta och boendekostnader och priser på bostäder och till skillnad från förra nyhetsmailet, börjar vi tro på en successivt ökande ränta.

Utmaningen att hitta säkra placeringar är stor och värdet på pengar på banken kommer att gröpas ur av inflationen. Vi anser fortsatt att investeringar i bostadskrediter är ett mycket bra komplement till andra typer av investeringar.

Känner du kanske någon i din bekantskapskrets som kan vara intresserad av att veta mer, så kan vi erbjuda en gemensam lunch och berätta vad vi gör.

 

Med vänliga hälsningar

Svensk Kreditförmedling AB
Nils Revvik