Nyhetsbrev mars

Just nu så finns det en oro i marknaden gällande de tilltagande problemen inom bankmarknaden som började med Silicon Valley Bank. Dessa problem kom sig sannolikt på grund av höjningar i marknadsräntorna och de höjningar som Federal Reserve och andra centralbanker infört för att stävja inflationen. Flera bedömare tror idag att centralbankerna inte kommer att fortsätta med lika aggressiva räntehöjningar, utan försöka att hitta en balans som finanssystemet klarar av. Riksbankschefen höll till exempel med om, i SVT:s Agenda, att liknelsen att promenera på äggskal stämmer bra överens med det läge vi befinner oss i just nu.

 

Inflationen är ett bekymmer för alla och gröper ur vår framtida köpkraft. Tittar man på boräntorna så har de fortsatt att stiga något men den tioåriga boräntan på SBAB ligger ändå inte högre än 4,6 % vilket talar för att vi långsiktigt kommer att balansera ut räntorna på rimliga nivåer.  Nollräntornas tid är nog definitivt förbi.

 

Byggsektorn har påverkats negativt av orsaker som slår från tre håll. Produktionskostnadsökningar i kombination med en allmän nedgång på bostadspriserna och höjda finansieringskostnader. Nedgången är tydlig och utvecklare behöver tid att anpassa kostymen. Behovet av bostäder är dock fortsatt stort och det görs både bostadsaffärer och utveckling av fastigheter, men med lägre intensitet.

 

I vår marknadsnisch så påverkas den befintliga lånestocken av olika förseningar vilket ändå måste sägas utgör en naturlig del av risktagandet med all typ av utlåning. Vi har ett projekt som har ”gått i diket” som nu ligger ute för exekutiv försäljning. Det är sannolikt att dessa långivare kommer att drabbas av en kreditförlust. Detta är 1 av våra idag 100 förmedlade lån.

 

Utifrån de räntehöjningar vi har sett i samhället och osäkerhetsläget, så påverkas även våra kommande lån som halkat upp ett snäpp räntemässigt. Det är även så att belåningsgraderna sänks. Det innebär att vi kompenserar för de ökande räntorna och den tilltagande risk som finns i marknaden. Vidare har bankerna och kreditmarknadsbolagen dragit i bromsen för utlåning till fastighetsbolag, vilket torde gynna våra utsikter till fler investeringsmöjligheter.

 

Vi är inte experter på aktiemarknaden men den tycks väldigt högt värderad och ger knappt mer än aktuella marknadsräntor, trots att man tar en större risk.  Antingen måste vinsterna i bolagen upp eller så finns det en betydande nedsida. Vi har många gånger förvånats över hur aktiemarknaderna utvecklats tidigare, så vi vill inte säga för mycket.

 

Vi är fortsatt övertygade om att en kreditportfölj är ett väldigt bra komplement i en sparportfölj. Riskerna följer inte värdepappersmarknaderna direkt och kreditinvesteringar ger en avkastning som faktiskt har möjlighet att möta, den i dagsläget höga, inflationen.

 

Nu kom våren helt av sig men vår prognos säger att den snart kommer tillbaka.

 

Med vänliga hälsningar

Svensk Kreditförmedling AB
Nils Revvik