Nyhetsbrev november

Svensk Kreditförmedling fortsätter att expandera och vi har nu till dags dato förmedlat över en halv miljard (524 737 200 SEK för att vara exakt) i lån. Av dessa är 270 MSEK återbetalda och våra kunder har fått dela på nästan 34 MSEK i ränteutbetalningar.

Vi har haft två omröstningar om förlängningar och vi har haft både förtida återbetalningar och avtalsmässiga förlängningar. Tidsaspekten är alltid en viktig fråga och lånar man ut pengar så måste man alltid vara beredd på förändringar i tidsplanen. Vi ser inte att vi har någon potentiell kreditförlust eller något projekt med större problem i dagsläget. Vi är ganska övertygade om att vi är mindre utsatta för oväntade risker då vi har kvartalsvis uppföljning av alla lån.

Bostadspriserna brukar vi skriva om och det är inte så mycket nytt denna månad. Priserna i hela riket har varit relativt stabila för både villor och bostadsrätter under det senaste kvartalet. Det som kanske sticker ut är att intresset för fritidshus är fortsatt högt med en genomsnittlig prisuppgång på 20 % sedan årsskiftet enligt svensk mäklarstatistik. Enligt SBAB så tror man att priserna skall börja gå tillbaka i samband med att bankerna successivt börjar att höja räntorna.

Inflationen är något vi väntat på skall öka till följd av stimulanspaketen och vi har kunnat läsa om att inflationen i USA ökat mer än i övriga västvärlden. Med högre inflation kommer högre räntor och vi har sett en begynnande trend till högre räntor på långa obligationer. Vi tycker dock att det är för tidigt att våga sia om i dagsläget. Det börjar dyka upp artiklar kring en begynnande inflation i framförallt dagligvaruhandeln.

Vi har tidigare berättat om prisökningar på insatsvaror inom bygg men vi bedömer ändå att lönsamheten för mindre bostadsprojekt är väldigt god.

Vi vill passa på att önska alla en trevlig första advent!

Svensk Kreditförmedling AB
Nils Revvik