Nyhetsbrev novmeber

Sverige och världen befinner sig i skrivande stund precis mitt i den andra vågen av Corona. Att den skulle komma visste experterna men Folkhälsomyndigheten hade nog hoppats på mindre kluster än vad vi ser nu. Vi har lärt oss mycket jämfört med tidigare och dödligheten är strax under hälften jämfört med i våras. Många människor har blivit bättre på distansarbete och att anpassa verksamheten efter de nya restriktionerna. Mycket glädjande är också att vi har tre potentiella vaccin med mycket god effekt, som kommer att kunna distribueras från början av nästa år. Aldrig tidigare i historien har nya vaccin kunnat utvecklas så snabbt!

Att vi kommer att klara oss igenom pandemin har finansmarknaderna redan förstått och den andra vågen ledde inte till mer än en begränsad börsnedgång i slutet av oktober. I samband med att Moderna och Pfizer rapporterade om sina vaccin tog marknaden ett skutt upp och ligger idag högre än vid början av året.

Penningstimulanserna fortsätter och ger en extra skjuts åt marknaderna. Räntorna ligger kvar på historiskt låga nivåer och vi ser ännu inte några indikationer på någon förändring. Pengar på bankkonto eller i obligationer ger idag väldigt begränsad avkastning. Börserna är högt värderade och att hitta alternativ är inte lätt.

Bostadsmarknaden fortsätter att visa styrka med en uppgång den senaste månaden på 1 % för bostadsrätter och villor. För året ligger uppgången på 6 % för bostadsrätter och på 11 % för villor. (Källa: Svensk Mäklarstatistik)

Vi ser även prisuppgångar på fritidshus och då särskilt för dessa som ligger inom någon form av pendlingsavstånd till större tätorter. Försäljning av husbilar och båtar ligger på toppnivåer och vi kan vänta oss ett fortsatt hemestrande i Sverige.

Kreditinvesteringar till bostadsproduktion är därför ett lönsamt komplement i en portfölj och vi gläds åt över att ha förmedlat nya lån om cirka MSEK 15 sedan förra månadsbrevet.

Vi önskar alla en trevlig första advent!

Svensk Kreditförmedling AB
Nils Revvik