Nyhetsbrev oktober

Svensk Kreditförmedling har fortsatt att utvecklas positivt och vi är nu uppe i 468 MSEK i förmedlat lånekapital varav 222 MSEK är återbetalat. Kunderna har fått dela på nästan 30 MSEK i räntor vilket motsvarar drygt 14 % i årsränta! Normala räntenivåer är 10-12 % per år men de korta krediterna drar upp snitträntan. Efterfrågan från våra investerare ökar också, vilket är glädjande och nya lån fylls blixtsnabbt!

Stockholmsbörsen med OMX har också utvecklat sig väl med över 20 % i årsavkastning. I höstas vände dock börsen ner från andra halvan av augusti och föll 8,6 % innan den bottnade den 6 oktober för att sedan dess återhämta sig drygt 7 % fram tills idag. Den svenska valutan har sedan inledningen av pandemin stärkts betydligt och eurokursen ligger idag på i stort sett 10 SEK jämnt. Ränteläget är svårt att uttala sig om men vi noterar att den 5-åriga statsskuldväxeln nu ligger på plusränta. De långa räntorna anses vara en indikator på vart vi är på väg.

Marknadsräntorna skiljer sig som bekant stort från våra räntor, men vad vi ser i marknaden så ligger vi bra till totalt sett. Vissa aktörer tar ut så mycket ränta som 2 % i månaden, andra större byggnadskreditiv i marknaden kan hamna på en årsränta på 7-8 % och småbankerna ser vi landa runt 5-6 % per år i ränta. Det är dock fortsatt ont om lånekapital vilket gör att räntorna i detta segment väntas ligga kvar på samma nivåer. Det är delvis också våra kunders fel, som vant sig vid en årsränta på 10 % och inte vill ha något under det.

Det som gör oss attraktiva för en låntagare är att vi är snabba, leveranssäkra och affärsmässiga. Bedömer vi att de har ett bra låneerbjudande med lämpliga säkerheter har vi mycket goda möjligheter att fylla lånen via våra kunder.

Folks resevanor har ändrats betydligt sedan vi träffades av Corona och vi reser som aldrig förr. Jag läste just en krönika av Jan Wifstrand på Fastighetsvärlden (25 oktober) som kommenterade alla negativa profetior om hotelldöd och prognostiserade minskade resvanor under och efter Corona. Även om vi ser att vi nu har förnyad spridning av Corona i flera europeiska länder så tycks det som om folk hungrar efter nya upplevelser. Ett uppdämt behov kan man tro.

Glöm inte bort att följa våra nyhetsbrev då det enbart är via den kanalen man får veta vilka lån som ligger i pipen respektive att kunna ta del av prospekt. Våra kunder har lärt sig att det går väldigt snabbt när ett lån väl lanseras.

Med vänliga hälsningar!

Svensk Kreditförmedling AB
Nils Revvik