Nyhetsbrev oktober

Nu är hösten över oss och det blir allt mörkare och blötare. Vi har tidigare skrivit om den tilltagande inflationen, energiprisrusningar och stigande räntor. Dessa tre faktorer samverkar och påverkar oss alla och vi känner inte riktigt vart vi är på väg och när det skall bottna. Vi ser en kraftig inbromsning inom byggindustrin där många aktörer pausar och/eller senarelägger projekt. Marknaden förhåller sig något avvaktande vilket vi ser i nedgången gällande antal bostadsaffärer (- 20 % på 1-2 år enligt Svensk Mäklarstatistik). I tider som dessa är också bankerna mer återhållsamma vid bostadsaffärer och kräver ofta att man sålt sin bostad innan man kan köpa nytt. Det medför att transaktionscykeln drar ut på tiden.

Fler bedömare tror att denna lågkonjunktur kommer att hålla i sig i ett par år, men frågan är hur och när marknaden reagerar. Skall man våga sig på en jämförelse med börsen så bottnade den i slutet på mars 2020 varefter den steg kraftigt, samtidigt som mörkret och rapporteringen kring corona stegrades. Det är en bit kvar men så snart man börjar känna var det kommer att bottna så kommer marknaden att reagera positivt. 2023 kan komma att bli ett besvärligt år men det är inte osannolikt att det bottnar under året.

Ränteutvecklingen är svår att sia om men vid en genomgång av boräntor noteras att räntan toppar på 3 års bindningstid och är något lägre på 5-10 års bindningstid. Att binda räntan är att försäkra sig mot okända kostnader och bör enligt teorin vara högre ju längre man binder sig. Detta tycker vi är en anledning att reflektera över. De långa räntorna bör därför inte stiga så högt som en del bedömare tror. Så fort vi ser att räntorna börjar att stabiliseras, så kommer marknaden att komma igång.

I en lågkonjunktur sjunker efterfrågan och det bör påverka prisutvecklingen nedåt vilket skulle tala för att inflationen kan komma att sjunka framöver. Vår tro är att det kommer att hålla i sig en tid men att den senare stabiliseras och sjunker.

Med en hög inflation så urholkas köpkraften och värdet av pengarna på banken. Börsen har utvecklats svagt med betydande svängningar. Våra projekt och fastigheter har i stort sett alltid fastighetspant i botten och en lågkonjunktur som denna kan komma att påverka oss också, men vi upplever att vi har goda säkerheter och rimliga marginaler. Att kunna få +11 % i årsränta på sitt sparkapital genom oss är fortsatt ett mycket attraktivt alternativ eller komplement till börsen. Vi upplever tydligt att intresset för våra tjänster är fortsatt högt.

Fortsatt trevlig höst & glad Halloween!

Svensk Kreditförmedling AB
Nils Revvik