Nyhetsbrev oktober

Positiv utveckling av bostäder och arbetsmarknad

Bostads- och fastighetsmarknaden fortsätter att utvecklas starkt enligt Valuegards HOX-index. Prisindex för bostadsrätter ökade med 1,1 % under september. Det totala antalet transaktioner har ökat med 10 % under september jämfört med samma månad föregående år. Enligt Erik Olsson Fastighetsförmedling är bostadsmarknaden starkare nu än innan utbrottet av Corona-pandemin.

Arbetslösheten har sjunkit till 8,9 %. Detta kan jämföras med den period då Corona-pandemin var som värst, då arbetslösheten var uppe i 9,2 %. Arbetsförmedlingen räknar med att lågkonjunkturen kommer att kunna bli långvarig men analytiker på Arbetsförmedlingen ser en ljusning.

Även börsen fortsätter att visa styrka och börjar närma sig de nivåer som var innan Corona, trots att många bolag brottas med lägre intäkter och vinster. Skall man försöka tolka marknaderna, så blir vår känsla att börsen ser att vi kommer att ta oss igenom Corona även om vi måste leva med pandemin under en längre tid.

Utmaningar och risker

Samtidigt bör man vara vaksam på att det finns risker utifrån att löneutvecklingen inte följer prisuppgången på bostadsmarknaden och att de globala riskerna som valet i USA för med sig kan påverka bostads- och aktiemarknaden negativt.

Vår bedömning är att de mycket omfattande penningpolitiska stimulanserna kommer att innebära en långsiktig urgröpning av penningvärdet. Kombinationen av dessa stimulanser och en historiskt låg ränta bidrar positivt till bostadsmarknaden, vilket torde innebära att investeringar relaterade till bostadsproduktion kommer att fortsätta att utvecklas positivt.

Svensk Kreditförmedling

Den senaste månaden har vi förmedlat cirka SEK 30 000 000 i nya lån och återbetalat lån om cirka SEK 13 000 000 inklusive upplupna räntor.

Vi bedömer fortsatt att kreditinvesteringar är ett värdefullt och lönsamt komplement till en riskspridd sparportfölj.

 

Med vänliga hälsningar

Svensk Kreditförmedling AB
Nils Revvik