Nyhetsbrev september

Svensk Kreditförmedling fortsätter att leverera starkt och vi gjorde vårt hittills största lån denna månad, med en volym på 60 MSEK och 13 % i årsränta som utbetalas kvartalsvis.

Totalt har vi nu förmedlat lån till en volym om 782 MSEK varav 382 MSEK är återbetalt. Våra kunder har fått dela på 56 MSEK i räntor. Detta är vi mycket glada för.

Vi erbjuder en unik möjlighet till riskspridning. Våra krediter är på intet sätt riskfria men de följer andra drivkrafter än aktiebörsen och obligationsmarknaderna. I en portfölj strävar man efter att hitta investeringar som inte samvarierar och vi är ett sådant exempel.

Marknaden.
Ingen har missat att vi nu är på väg in i en lågkonjunktur. Inflationen på årsbasis ökade från 8 % till 9 % från juli till augusti. Riksbanken gjorde en rekordhöjning av styrräntan med 1 % för att minska inflationstrycket. Det ligger i korten att räntorna kan höjas ytterligare. Elpriset är en historia i sig och bristerna kommer att ta många år att bygga bort. Vi måste lära oss att leva med detta och vi får se vad politikerna kommer tillbaka med. Det är ju någon som tjänar ofantliga pengar på de höga elpriserna och politikerna måste tänka om.

Bostadspriserna är till stora delar baserade på en boendekostnad. I takt med att räntorna sjönk och fastighetsskatten och förmögenhetsskatten avskaffades, så steg bostadspriserna stadigt under många år. Men med stigande räntor och elkostnader samt tilltagande inflation blir det både mindre pengar till boende och högre boendekostnader. Det talar för att vi inte har sett slutet på den nedgång som vi hittills haft under året. Bostadsrätter har hittills i år gått ner 2-3 % och villor 2-4 %. De största prisförändringarna ser man i Stockholm, som har haft de högsta ingångspriserna. I takt med att bostadsrättsföreningarna justerar medlemsavgifterna för högre räntor och el så finns det skäl att vänta sig ytterligare nedgångar.

Omsättningen på bostadsmarknaden sjunker och på bostadsrätter var minskningen 20 % på rullande tolv månader och 10 % på villor. Detta ser vi som en naturlig följd av marknadens utveckling.

Skall man blicka framåt, så är det ändå så att det finns ett behov av nya bostäder. Vi har sedan 2018 fokuserat på yteffektiva och prisvärda bostäder utanför men i närheten av tätorter. Har du en begränsad ekonomi så hamnar våra utvecklares bostäder högt upp på önskelistan. Hemarbete har blivit mer populärt och har även visat sig att fungera bra för många. Då blir det mer rimligt att bosätta sig något längre från den ordinarie arbetsplatsen/tätorten.

De snabba prisökningarna på insatsvaror inom bostadssektorn har fallit tillbaka och med en allmän nedgång i ekonomin så är det rimligt att anta att de inte sticker i väg igen. Snarare tvärtom.

Vinsterna i de projekt vi finansierar är fortsatt goda och utifrån att man har möjlighet att erhålla en fast ränta som överstiger 10 % per år så blir våra investeringar ännu mer intressanta. Överskottspengar på banken kommer att fortsätta att urholkas och börsen är som bekant ett volatilt alternativ.

Med detta sagt så är det inte utan att man tar en risk med alla typer av investeringar. Prata med oss så berättar vi mer. Såsom i all kreditgivning måste man vara beredd på tidsförskjutningar – det vill säga förseningar. I en rekonstruktion eller konkurs kan det ta 1-2 år, men det är osannolikt att det blir en totalförlust av det investerade kapitalet.

Sett utifrån våra lån har inga kunder ännu förlorat några pengar. Vi agerar säkerhetsagent för samtliga lån och försöker att vara snabba och affärsmässiga när det gäller.

 

Med vänliga hälsningar!

Svensk Kreditförmedling AB
Nils Revvik