Nyhetsbrev september

Bostads- och fastighetsmarknaden har återhämtat sig och priserna på bostäder har fortsatt att öka något den senaste månaden enligt Svensk Mäklarstatistik. Även antalet sålda bostäder har ökat med 2 % under de första 8 månaderna 2020. Vi befinner oss för tillfället i en lågkonjunktur och staten har lanserat en serie åtgärder för att återstarta ekonomin. Vad avser bostadsmarknaden, så har regeringen höjt bostadsbidraget för barnfamiljer och den så kallade flyttskatten på uppskovsbeloppen slopas från och med 2021. (Flyttskatt utgår med 0,5 % på uppskovsbeloppet och justerat för den latenta skatten, så detta motsvarar 3,25 % på den latenta skatten). Boprisernas utveckling påverkas till stor del av vad det kostar att bo och dessa stimulanser talar för en fortsatt stabil bostadsmarknad. 
 
Ännu ett av våra lån löstes in i september om SEK 8 000 000 plus upplupen ränta och vi lanserade ett nytt lån på SEK 16 000 000 som snabbt fulltecknades avseende en attraktiv utvecklingsfastighet i Västerås. Det är väldigt glädjande att vi har så stort intresse för våra lån och som en detalj kan nämnas att det senaste lånet var fulltecknat inom 20 minuter från det att vi släppte låneavtalen. Det är därför viktigt att man som investerare meddelar oss tidigt om man vill vara med i kommande lån!
 
Börserna betraktar vi fortsatt som högt värderade och vi upplever att kreditinvesteringar är ett väldigt relevant komplement i en sparportfölj. Till skillnad från många låneplattformer, så skär vi inte mellan på räntan utan våra kunder får hela avkastningen. Detta är en av styrkorna i vårt erbjudande. 

Med vänliga hälsningar

Svensk Kreditförmedling AB
Nils Revvik