Positiva Signaler

Den pågående covid-19-pandemin har slagit hårt mot samhället och stora delar av näringslivet, men det finns nu flera tecken på att efterfrågan och produktion har börjat att vända uppåt igen enligt konjunkturinstitutets senaste rapport den 13 augusti. Tillväxtverkets prognos indikerar även att permitteringsstödet blir cirka hälften så kostsamt för statsfinanserna i jämförelse med vad som var väntat.

Börsen föll kraftigt under februari och några månader framåt men har genomgått en återhämtning som få hade kunnat förutspå. Räntorna är fortsatt mycket låga och inga prognoser pekar mot kommande räntehöjningar.

Många sparare letar idag efter alternativ till börsens kraftiga svängningar och nollräntan på banken och då blir företagskrediter med inriktning mot fastigheter ett mycket intressant investeringsalternativ eller komplement.

 

Bostadsmarknaden fortfarande attraktiv

Varför?

  • Det övergripande behovet av bostäder är långsiktigt fortsatt stort och sedan 2017 har bostadsutvecklarna anpassat produktionen efter vad folk har råd att köpa. Det vill säga mindre och yteffektiva bostäder. Bankerna har sedan många år lämnat denna marknad och efterfrågan på alternativt lånekapital är stort. Det medför att räntan blir hög för dig som långivare utan att man för den delen måste tumma på säkerheterna.
  • Fastighetspriserna påverkades endast marginellt under mars-april och priserna har fortsatt att gå mot högre nivåer de senaste månaderna, enligt Svensk Mäklarstatistik. Se nedan. Bostadsköparna tror även de på stigande priser enligt SEB:s Bostadsindikator.
  • De kraftiga penningpolitiska stimulanser som många länder nu genomför riskerar att späda ut penningvärdet över tid och då blir reala investeringar såsom fastigheter eller lån mot säkerhet i fastigheter extra intressanta.
  • Våra lån säkerställs med fastighetspanter, borgensförbindelser med mera.

Vi har till dags dato lanserat 32 lån varav över hälften återbetalats eller förtidsamorterats med en årsränta på drygt 14 procent. Avkastningen mäter sig väl med en lyckosam börsplacering. Vi sköter allt det administrativa och via vår nya digitala plattform kan man hitta all relevant information kring de lån man investerat i. Utöver detta kan man även läsa avtal och dokument kring lånen, se alla transaktioner samt se hur mycket likviditet man har på sin kreditdepå.
 
Vår styrka är att vi ser hela cykeln från att granska en ny låntagare, kanalisera låneerbjudandet till våra kunder och följa upp lånet med löpande rapportering och kontroller under hela löptiden.

Vi upplever ett stort intresse från våra investerare och vårt tips till dig som långivare är att du hör av dig till oss om du vill vara säker på att hinna få tilldelning vid nästa lånesläpp!

Med vänliga hälsningar

Svensk Kreditförmedling

Nils Revvik, VD